місто Умань

Медична сторінка

Медична сестра:

 Янковенко  Наталія Іванівна

Освіта – середньо–спеціальна (медичне училище)
Категорія –  вища
Стаж – 22 роки

slida_1

В дошкільному навчальному закладі медичне обслуговування здійснюється відповідно до:

 • Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 34);
 • Положення про дошкільний навчальний заклад (п. 30 – 32, 40);
 • Постанови кабінету Міністрів України від 14.06.2002 р. №826 «Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах»,
 • спільного наказу МОЗ та МОН України від 30.08.2005 р. № 432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»,
 • Статуту навчального закладу

 Основні функціональні обов’язки медичної сестри дошкільного навчального закладу:

 1. Первинна профілактика
  • Контроль за санітарно-гігієнічними умовами в ДНЗ
  • Контроль та надання методичної допомоги в організації навчально-виховного процесу:
   Участь у складанні навчального розкладу.
  • Складання режиму дня і занять
 2. Харчування:
  • Контроль за станом фактичного харчування і аналіз якості харчування.
  • Контроль за санітарно-гігієнічним станом харчоблоку.
  • Складання меню.
  • Бракераж готової продукції.
  • Контроль за виконанням натуральних норм.
 3. Фізичне виховання:
  • Здійснення контролю за організацією фізичного виховання
  • Розподіл на медичні групи для занять фізичною культурою
  • Оцінка фізичної підготовленості дітей.
 4. Гігієнічне виховання в дитячому колективі:
  • Рекомендації з організації та проведення гігієнічного виховання, формування навичок здорового способу життя, профілактики ВІЛ-інфекції.
  • Організація заходів з профілактики короткозорості, карієсу, порушень постави.
  • Контроль за гігієнічним вихованням.
 5. Ведення документації

Кожний понеділок та п’ятницю в закладі працює лікар – педіатр Желізко Лариса Яківна, яка оглядає новоприбулих дітей, дає дозвіл на проведення щеплень, проводить огляди дітей щодо виявлення у них ознак захворювань

У навчально – виховному комплексі організована робота медичного та маніпуляційного кабінетів, ізолятору. Приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, оснащені та забезпечені необхідним обладнанням та лікарськими засобами, виробами медичного призначення.

Для роботи медичного персоналу, організації медичного обслуговування дітей в НВК створені всі необхідні умови. У медичному кабінеті працює медична сестра Янковенко Наталія Іванівна, яка веде облік медичного обладнання, лікарських засобів та виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів, дотримується правил і термінів їх зберігання та використання, забезпечують їх своєчасне поповнення.

У своїй роботі медична сестра керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та науки, здійснюють постійний контроль за станом здоров’я дітей, проведенням обов’язкових медичних оглядів дошкільників та працівників, профілактичних щеплень у порядку і в терміни, встановлені МОЗ України, надають невідкладну медичну допомогу вихованцям у разі гострого захворювання або травми, здійснюють контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму; проводять санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу; веде звітно-облікову медичну документацію в порядку, встановленому МОЗ України.

Лікар-педіатр та медична сестра проводять медичні огляди дітей при прийомі в дошкільний навчальний заклад та здійснюють медичний контроль за перебігом періоду адаптації, щоденні огляди дітей щодо виявлення у них ознак захворювань, стосовно виявлення педикульозу, грибкових захворювань, корости та інших захворювань шкіри.

Медпрацівники проводять аналіз стану здоров’я дітей за результатами обов’язкових медичних оглядів, розробляють план оздоровлення, здійснюють контроль за виконанням рекомендацій фахівців, інформують батьків і педагогічний персонал про лікувально-профілактичні заходи, проведення яких передбачається, їх результати.

Протягом року медична сестра здійснює постійний контроль за організацією рухового режиму дітей, проведенням оздоровчо-фізкультурних заходів і їх впливом на організм дитини, організацією загартування та харчування. Медпрацівник забезпечує контроль за дотриманням режиму дня та навчальних навантажень згідно з віком дитини; профілактику травматизму, спалахів гострих кишкових та вірусних інфекцій , харчових отруєнь, отруєнь рослинами та грибами.

У медичному кабінеті наявні діаграми з порівнянням показників відвідування вихованцями дошкільного закладу, індекс здоров’я по всім віковим групам, результати контролю за дотриманням санітарно – гігієнічного режиму, екран здоров’я, санбюлетні. Щомісячно на педгодинах, нарадах при завідуючій обговорються питання дотримання санітарно – гігієнічних умов в закладі, результати медико – педагогічного контролю за станом здоров’я, нервово – психічного та фізичного розвитку дітей; результати контролю за розвитком рухів і фізичних якостей, оцінки організації, змісту та методики проведення різних форм з фізичного виховання, рухового режиму, лікувально — профілактичної, оздоровчої роботи з дітьми; питання організації роботи з ослабленими дітьми, зниження рівня захворюваності серед вихованців.