місто Умань

Додаткові освітні послуги

 Початкова школа №2 м. Умань

Графік проведення  гурткової роботи

(2021/2022 навчальний рік)

Директор                       І.С.Данилюк

Додаткові освітні послуги 2021/2022 н.р.

 (гурткова робота)

Гуртки художньо-естетичного спрямування

Назва гуртка ПІП керівника Графік занять Тип оплати Кількість дітей
К-сть год. на тиждень Години занять всього по віку
«Веселкові бризки» Сирота Олег Васильович 1 15.00-16.00 (середа) безоплатний 15 Сер. гр.
5
Ст. гр.
10
«Ритміка» Маркіна Вікторія Василівна 1 9.00 – 11.00 (п’ятниця) безоплатний 113 Мол.гр.
32
Сер. гр.
32
Ст. гр.
49
«Хореографія» Маркіна Вікторія Василівна 2 15.00 – 16.00 (Понеділок, Середа) платний 65грн 20 Сер. гр.
10
Ст. гр.
10

 Гуртки музичного спрямування

Назва гуртка ПІП керівника Графік занять Тип оплати Кількість дітей
К-сть год. на тиждень Години  занять всього по віку
«Маленькі  музиканти» Кулятова
Антоніна
Іванівна
1 15.00 – 16.00
(вівторок)
безоплатний 20 Сер. гр.
5
Ст. гр.
15

 Гуртки фізкультурно-оздоровчого спрямування

Назва гуртка ПІП керівника Графік занять Тип оплати Кількість дітей
К-сть год. на тиждень Години  занять всього по віку
«У світі спорту» («Ясні оченята») Скляр
Наталія
Іванівна
2 15.00 – 16.30
(вівторок,
четвер)
Платний
65 грн
20 Сер. гр.
10
Ст. гр.
10

 Гуртки гуманітарного спрямування

Назва гуртка ПІП керівника Графік занять Тип оплати Кількість дітей
К-сть год. на тиждень Години занять всього по віку
«Англійська мова» Логвіненко Людмила Михайлівна 4 09.00 – 11. 00 Платний
80 грн
35 Сер. гр.
15
Ст. гр.
20

 

Гурткова робота

 

в НВК №24

Художньо-естетичного спрямування
Музичного спрямування
Гуманітарного спрямування
Фізкультурно-оздоровчого спрямування

«Веселкові бризки»
Ритміка
Хореографія

«Маленькі музиканти»

Англійська мова

«У світі спорту»
«Ясні оченята»


Організація гурткової роботи в закладі

Гурткова робота в навчальному закладі є популярною формою організації життєдіяльності і становить невід’ємну частину освітнього процесу. Вона розглядається як ефективний шлях формування життєво-компетентної, творчо спрямованої особистості у контексті своєчасного виявлення інтересів, здібностей і нахилів дітей, розвитку креативності – однієї із базових якостей.

Кожен малюк прагне до творчості і руху. Вона приносить дітям радість, впевненість у собі, допомагає пізнавати себе і світ навколо. Наш заклад винагороджує це прагнення цікавими заняттями, які допомагають кожній дитині виявити і розкрити свої здібності, дізнатися багато нового, а також швидше розвиватися і рости здоровими. Для цього в закладі організована гурткова робота. Заняття в гуртках дозволяють дитині розкритися, а батькам побачити весь спектр її справжніх можливостей і сферу майбутніх інтересів.

Керівники гуртків поставили перед собою мету: створювати умови для самореалізації всіх вихованців, розвивати розумові, творчі, креативні здібності дошкільнят, виявляти обдарованих дітей, сприяти формуванню позитивно–стійких взаємодій в співтворчості дітей, педагогів та батьків.

Метою гурткової роботи є :створення умов для розвитку художньо — естетичних, творчих, комунікативних здібностей дітей, з урахуванням їх вікових особливостей, формування креативної особистості відповідно до Програми навчання та виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина»

Зміст гурткової роботи визначено методичними рекомендаціями складеними на основі досвіду педагогічної діяльності, узгоджені з діючою Програмою навчання та виховання дитини від 2 до 7 років «Дитина», за якою працює заклад. Робота гуртків відображена в річному плані роботи закладу та обговорена  на педагогічній  раді перед початком навчального року.

Профіль гурткової роботи підібрано  з врахуванням матеріального та кадрового забезпечення дошкільного закладу.

Документація керівника гуртка:

— програма гуртка( методичні рекомендації);

— перспективний і календарний план;

— графік гурткової роботи;

— розклад занять;

— облік проведення гурткових занять;

— список дітей, охоплених гуртковою роботою;

Виходячи з умов матеріально – технічного забезпечення закладу, його кадрового потенціалу, гуртковою роботою в закладі охоплені всі діти дошкільного віку.

Оптимальна наповнюваність гурткової групи становить – 12 -15осіб.

Розклад гурткових занять складено  з врахуванням профільного напрямку для дітей вікової групи.

Заняття гурткової роботи організовуються таким чином, щоб вони не дублювали ті види діяльності, на яких базувались спеціально організовані заняття в І половину дня.

Тривалість гурткових занять відповідає вікові дітей і не перевищує загальноприйняті методичні норми тривалості навчальних занять.

В закладі застосувуються сучасні продуктивні технології навчання, побудовані на основі активних методів та інтерактивних технік в організації навчально–виховного процесу, в умовах нової проблеми з дошкільниками здійснюється через гурткову роботу, яка планується за авторськими програмами та програмами, рекомендованими МОН України.