місто Умань

Планування роботи з дітьми

Календарне планування

Через календарне планування сьогодні варто проводити основні специфічні види діяльності дітей, що сприяють формуванню дитячої творчості, розвитку всіх розумових процесів:

— творче конструювання (технічне — з будматеріалу, блоків, конструкторів; художнє — з паперу, картону, природного матеріалу);

— образотворча діяльність;

— художня праця;

— сюжетно – рольові ігри;

— театралізації (не рідше 1р/міс.);

— дослідницько – пошукова діяльність (щоденно);

— СХД (образотворча, художньо-мовленнєва, музична, театралізована – їх краще  і практичніше планувати по тижню).

  Читати далі →

Вихідні положеннях сучасного планування освітньої роботи

Зупинимося на деяких вихідних положеннях сучасного планування освітньої роботи з дітьми раннього та дошкільного віку:

 основою планування є та освітня програма, яка прийнята до керівництва і висуває перед педагогами конкретні завдання щодо формування особистості дошкільника;

 план має будуватися на основі блочно-тематичного підходу із врахуванням всіх дидактичних принципів: взаємозв’язку всіх розділів освітньої роботи, систематичності, послідовності, доступності, повторюваності матеріалу, диференційованого та індивідуального підходів до дітей;

 під час складання плану враховується конкретні умови (віковий склад групи, рівень розвитку дітей, умови дитсадка, напрями роботи колективу тощо); Читати далі →

Основні структурні компоненти місячного перспективного плану:

Тематика інтегрованих навчально-виховних блоків.

 По 2 комплекси ранкової гімнастики та гімнастики пробудження після сну.

 Загартувальні процедури (із зазначенням назв усіх процедур і норм (перебігу) загартування).

 Навчально-виховна робота, спрямована на розгортання сюжетно-рольової гри (до 2-3-х ігор на місяць);

 Перспективне планування організованої навчально-пізнавальної діяльності на місяць (сітка занять із зазначенням теми та програмових завдань).

 Циклограма рухливих ігор.

 Циклограма спостережень в природному та предметному довкіллі).

 Циклограма дослідницько-пошукової діяльності .

 Циклограма дидактичних ігор.

 Циклограма трудової діяльності. Читати далі →

Методичні рекомендації щодо планування навчально-виховної роботи з дітьми

v-detsadu-0Організація навчально-виховного процесу  у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну  освіту» і спрямована на реалізацію  основних завдань.

У навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від  віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.). Читати далі →