місто Умань

Методична робота

Завдання на 2020/2021 н.р.

7r5c7yTQ

Проблема : Модернізація змісту та методів навчально – виховного процесу з метою формування гармонійної  особистості учня та вихованця шляхом підвищення рівня інноваційної та емоційно – ціннісної спрямованості діяльності педагогічного колективу.


  1.  Створення  у  закладі  атмосфери  інноваційної спрямованості навчання , розвитку та  виховання    шляхом поєднання   нових  інформаційних технологій з  національними традиціями українського народу,   як основи   формування гармонійної особистості.
  2. Виховання загальної культури учнів та вихованців шляхом компетентнісного підходу до розвитку базових якостей особистості (мовленнєвої та пізнавальної активності,  самостійності, творчої ініціативності,  тощо), навчання практичних навичок та умінь,   розвитку психічних процесів та фізичного гарту.
  3. Впровадження у роботу нових, активних та інтерактивних технологій, проектної , дослідницької, практичної діяльності, спрямованості навчального процесу на розвиток  цілісного світосприймання,  формування громадянської та  екологічної свідомості.
  4. Використання виховного потенціалу сім’ї для  активізації роботи Школи сприяння здоров’ю, підвищення рівня  моральних та етичних норм поведінки, екологічного виховання, створення комфортних умов перебування дітей у закладі.