місто Умань

Завдання, методи і прийоми при ознайомленні дошкільників з репродукціями художніх картин

У процесі ознайомлення дошкільників з репродукціями художніх картин розв’язуються такі завдання:

 • формування здібностей художнього бачення картини;
 • формування цілісного емоційного сприймання її змісту;
 • розвиток естетичних уявлень і почуттів;
 • виховання оцінювального сприймання змісту картин;
 • збагачення словника яскравими образними виразами, епітетами, метафорами, порівняннями.

 

Методи та прийоми, які використовуються при ознайомленні з творами образотворчого мистецтва:

 • розглядання репродукцій картин чи серії картин, ілюстрацій під керівництвом вихователя;
 • пояснення (в ході перших бесід для уточнення деталей);
 • мовчазне сприймання картини;
 • створення ситуації виклику (непряме запрошення дитини до самостійних дій, провокування і спонукання дітей до активності за рахунок надання їм нових можливостей);
 • запитання вихователя за змістом картини;
 • бесіда за змістом твору;
 • самостійні висловлювання дітей;
 • складання описових розповідей про певні частини картини;
 • розповідь вихователя;
 • уточнення, пояснення, доповнення;
 • читання віршів, уривків прозових творів, які по змісту співпадають з певним твором живопису;
 • виставки художніх творів на ту чи іншу тему чи виставка творів одного художника;
 • вікторина на закріплення знань про художників та їх твори;
 • екскурсії в музеї, на виставки, у картинну галерею;
 • самостійне розглядання дітьми ілюстрацій, репродукцій картин, тематичних альбомів (наприклад, «Творчість М.Приймаченко»);
 • пригадування картин, літературних творів за подібністю;
 • порівняння, зіставлення зображеного на картині з власним досвідом;
 • знаходження фрагмента, зображеного на картині, відповідно до опису вихователя чи художнього слова;
 • «входження» дітей у світ картини; виокремлення об’єктів, зображених на картині, та встановлення різного рівня залежностей між ними (хмаркою — небом, гілкою — стовбуром, снігом — ялинкою тощо);
 • занурення в образ людини на портреті;
 • «уявна подорож» за змістом картини;
 • персоніфікація неживих об’єктів; (Наприклад: «Я — річка, Я багато чого бачу на своєму шляху, бо течу по горах і долинах, через ліси і поля, міста і села»…);
 • уявлення себе на місці конкретного героя та розповідь від його імені (що він відчуває, як би він себе повів…);
 • метод адекватних емоцій, які відповідають стану зображеної людини;
 • інтерактивний метод «мікрофон»;
 • метод акцентування на частинах зображеного (очі, руки, обличчя, одяг, взуття тощо);
 • експериментування з картиною (заміна героїв, зміна зовнішнього вигляду героя, внесення в картину нових елементів, вилучення об’єктів живої-неживої природи тощо);
 • складання віртуальних (уявних) діалогів між героями картини;
 • вихід за межі зображеного на картині (Що відбувалося до, і що могло б відбутися з героями, природою, погодою після зображеного на картині);
 • уявне обстеження картини (відчути запах, почути звуки, доторкнутися до предмета чи об’єкта тощо);
 • метод багатоканальної діяльності (задіюванням різних аналізаторів при сприйманні картини);
 • вирішення проблемних завдань за змістом картини (- Як ви здогадалися? Що могло б статися далі? В яку пору дня художник малював картину? Який настрій був у художника? Якою була погода?); інтерактивний метод «Дерево рішень» або метод розв’язання проблем;
 • придумування своєї назви картини (пошук іншої, біль вдалої і точної назви твору живопису);
 • ствердження — провокація (навмисна помилка вихователя при описі картини чи її частини);
 • метод творчих завдань (Наприклад, порівняти вираз обличчя мами до того, як ти зробив приємне або неприємне, і після цього);
 • введення нового героя (об’єкта) в картину;
 • порівняння 2-3 картин за змістом;
 • опора на власний досвід дитини (прийом апперцепції);
 • метод музичного супроводу;
 • пластичний етюд (дітям пропонується увійти в стан героя: повторити його позу, міміку, а потім розповісти про свої відчуття);
 • придумування компліментів (яблуку, вазі, листочку, берізці, річці тощо);
 • дидактичні ігри («Впізнай за описом», «Яка картина зайва», «Вистав натюрморт», «Склади з частин ціле», «Знайди розбіжності», «Спільне-відмінне» та ін.); тощо.

За допомогою цих методів і прийомів ознайомлення з картинами закладається базис особистісної культури дошкільника. Дитина усвідомлює себе суб’єктом творчості, митцем, здатним не лише відтворювати здобуті враження, а й переносити їх у життя, збагачувати власним досвідом.