місто Умань

Відповідальне батьківство

У березня 2019 року стартувала Спільна всеукраїнська правопросвітницька кампанія «Відповідальне батьківство».

Відповідальне батьківство – ініціатива уряду, спрямована на те, щоб українські діти стали більш захищеними, а батьки – відповідальними, адже їх обов’язок дбати про дитину та забезпечувати її всебічний розвиток. Відповідальне батьківство – це запорука щастя дитини та успіху України.

Мета кампанії – це підвищення обізнаності населення про механізми реалізації та захисту прав дитини на належне утримання та безпечне освітнє середовище.

Згідно з Сімейним кодексом України (ст. 150) на батьків покладається виконання таких обов’язків:

  1. Батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.
  2. Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.
  3. Батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.
  4. Батьки зобов’язані поважати дитину.
  5. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов’язку батьківського піклування щодо неї.
  6. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.
  7. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Батьки, пам’ятайте, що «З чим увійде дитина до дорослого світу – позначиться і на її житті і на Вашому! ».