місто Умань

Умови прийому в заклад

Список вулиць, закріплених за НВК №24

 • вул. Більшовицька – (3-47)
 • вул. Герцена – (3-49);
 • І пров. Герцена — (3-21);
 • ІІ пров. Герцена – (3-13);
 • вул. Саксаганського – (2-41);
 • пров. Саксаганського – (4-18);
 • вул.Жовтневої Революції – (79,81,83,85,97);
 • пров. Жовтневої Революції – (1- 5);
 • пров. Привокзальний – (2-41);
 • вул. Зелена – (4-14);
 • вул. Сонячна – (2 – 8);
 • вул. Космонавтів – (2 – 42);
 • вул. Миру – (3 – 65);
 • І пров. Миру – (1 – 8);
 • ІІ пров. Миру– (1 – 10);
 • вул. Бажана – (1- 31);
 • пров. Грибоєдова – (1-11);
 • вул. О.Вишні – (2-28);
 • вул. Кармелюка – (1-50);
 • вул. 8 Березня – (11 – 68);
 • вул. Тухачевського — (1- 53).

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДИТСАДКА

Якщо ви вибрали наш навчальний заклад

Правила прийому дитини:

Прийом дітей до дошкільного підрозділу навчального закладу здійснюється керівником закладу протягом календарного року на підставі:

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
 • медичноїкартки, карта профілактичних щеплень (форма №63)
 • копії свідоцтва про народження дитини;
 • направленнявідділуосвіти.
 • зарахування дитини до спеціалізованої групи здійснюється за наявності витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації та направлення Головного управління освіти.
 • При наявності пільг — документи, що їх підтверджують
 • Батькам необхідно мати паспорт і свідоцтво про народження дитини.

Чи мають право неповнолітні особи забирати своїх братів і сестер з дошкільного навчального закладу?

 • Відповідно до статті 150 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. №2947- ІІІ (із змінами, далі – (сімейний кодекс) батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.
 • Частиною 6 статті 12 Закону України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ (із змінами, далі – Закон № 2402) встановлено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров’я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов’язків відповідно до Закону № 2402.
 • У частині 3 статті 8 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628- ІІІ (із змінами, далі – Закон № 2628) зазначено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.
 • Згідно з частиною 2 статті ІІ Закону № 2628, дошкільний навчальний заклад створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання.
  Тобто, вищезазначені норми встановлюють відповідальність батьків або осіб, які їх замінюють, та дошкільного навчального закладу за навчання дітей, збереження їх життя та здоров’я тощо.
 • Крім того, слід зазначити, що відповідно до частини І статті 6 Сімейного кодексу, правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.
 • Частина 2 статті 6 Сімейного кодексу визначає,що малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.
 • Відповідно до статті 32 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV (із змінами, далі – Цивільний кодекс) фізичні особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років мають неповну цивільну дієздатність.
 • Умови набуття та надання повної цивільної дієздатності визначаються статтями 34 та 35 Цивільного кодексу.

3 огляду на це, забирати з дошкільного навчального закладу своїх братів та/або сестер має право лише особа, яка досягла повноліття.

ОБОВЯЗКИ СТОРІН

 1. Дошкільнийнавчальний заклад зобов’язується:

1.1.Створювати безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечувати їх дотримання.

1.2.Сприяти збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей.

1.3.Забезпечувати відповідність рівня до шкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти.

1.4.Формувати у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки.

1.5. Формувати у дітей бережне ставлення до особистих речей.

1.6. Бути осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку.

1.7. Дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків або осіб, які їх замінюють.

1.8.Забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини відбудь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства.

1.9. За бажанням батьків надавати додаткові освітні послуги, які не визначені державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним навчальним закладом в межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН разом з МОЗ України.

 1. II. Дошкільний навчальний заклад забезпечує:
  — охорону життя, зміцнення фізичного і психічного здоров’я дитини;
  — її інтелектуальний, фізичний і особистісний розвиток;
  — розвиток творчих здібностей та інтересів;
  -здійснення індивідуального підходу до дитини, враховуючи особливості її розвитку;
  -захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, що шкодять її здоров’ю, а також від усіх форм фізичного та психічного насилля;
  — медичне обслуговування дітей на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу .

— проведення обов’язкових медичних оглядів дітей, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями,
— проведення планових профілактичних щеплень лише після ретельного медичного огляду дітей та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють;
— надання невідкладної медичної допомоги на госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють;
— організацію 3-х разового харчування відповідно встановлених натуральних норм та у межах відповідних бюджетних призначень.

ІІІ. Батьки дітей або особи, якіїх замінюють, мають право:

3.1. Вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти.

3.2.Обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу.

3.3.Брати участь в поліпшенні покращенні організації навчально-виховного процесу.

3.4. Заслуховувати звіти завідуючої дошкільним закладом і педагогів про роботу з дітьми в групі.

3.5. Вносити добровільні благодійні внески по мірі потреб дошкільного навчального закладу та можливостей батьків на покращення харчування, навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу згідно чинного законодавства.

3.6. Відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг.

ІV. Батьки дітей або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

4.1. Постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей.

4.2.Виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливого ставлення до довкілля.

4.3. Забезпечувати умови для здобуття дітьми дошкільної освіти за будь-якої форми.

4.4.Поважати гідність дитини.

4.5.Приводити дитину в дошкільний навчальний заклад вчасно, чистою, охайною.

4.6. Суворо дотримуватися режиму перебування дитини в ДНЗ та чергування режимних моментів в групі.

4.7.Формувати у дітей культурно-гігієнічні навички, культуру поведінки, відповідальність за стан своїх речей, а у старшому віці відповідальність за збереження своїх речей.

4.8.З метою охорони життя і здоров’я дітей не давати з собою в дошкільний навчальний заклад ліки, солодощі, різноманітні прикраси, гострі предмети.

4.9. Особисто передавати дитину вихователю та вчасно забирати її з дошкільного навчального закладу у вихователя не пізніше 18:00 год.,недовіряючи її малолітнім дітям або стороннім людям.

4.10.Приводити та забирати дитину тільки в тверезому стані, особам в стані алкогольного сп’яніння вихователь має право дитину не віддавати.

4.11. Не палити на території дошкільного навчального закладу.

4.12. Не заїжджати власним транспортом на територію дошкільного навчального закладу;

4.13.Попереджувати конфліктні ситуації з працівниками дошкільного навчального закладу та батьками або особами, які їх замінюють.

4.14.Щомісяця, не пізніше20-го числа поточного місяця, вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі.

4.15.Інформувати дошкільний заклад про відсутність дитини, її хворобу;

4.16. Попереджати дошкільний заклад на передодні приходу дитини в групу після відсутності 5 календарних днів з представленням довідки від дільничного педіатра про стан здоров’я дитини.

4.17.Взаємодіяти з дошкільним закладом по всім напрямках виховання і навчання дитини;

4.18. Регулярно відвідувати загальні і групові батьківські збори.

4.19. Надавати посильну допомогу в реалізації статутних завдань, створення предметно-розвиваючого середовища ,проведенні спортивних заходів, дитячих свят, охорони життя, оздоровлення,  корекційно-відновлювальної роботи.

4.20. Берегти майно дошкільного закладу як в приміщенні, так і на території закладу; оберігати зелені насадження, квітники.