місто Умань

У світі спорту

Скляр Наталія Іванівна

Освіта: вища – вчитель фізичної культури

Кваліфікаційна категорія:  вища, звання – вчитель методист

Стаж: 20 років

Мета  гуртка:

Зміцнення здоров’я дітей, підвищення рівня життєдіяльності, підвищення опірності організму дії несприятливих факторів довкілля. Забезпечення оптимального рухового режиму. Повідомлення знань у галузі фізичної культури і навчання прикладному їхньому використанню з удосконалення свого організму.

 Завдання:

 1. Формування мотиваційних установок дітей на фізичне і духовне самовдосконалення;
 2. Зміцнення фізичного здоров’я дітей, сприяння розвитку організму, виховання спритності та швидкості.
 3. Збагачення рухового досвіду та вдосконалення їхніх психомоторних здібностей;
 4. Оздоровче значення різних видів спорту;
 5. Привчання дітей дотримуватись правил особистої гігієни.

 Показники засвоєння змісту:

Учні повинні знати:

Теорія: правила особистої гігієни. Формування мотиваційної установки дитини на фізичне і духовне самовдосконалення. Оздоровче значення різних видів спорту. Ознайомлення з історією виникнення футболу. Ознайомити з правилами гри у футбол, баскетбол, городки, хокей, хортинг. Ознайомити дітей із спортивним обладнанням та інвентарем. Самоконтроль у процесі рухової активності. Збагачення рухового досвіду.

Учні повинні вміти:

 1. Ігри з м’ячами.

Теоретичні відомості: Значення рухового режиму дня. Значення загально розвивальних вправ. Користь від ігрової діяльності.

Практичний матеріал: загально розвивальні вправи з м’ячами, перекидання м’яча, ігри з м’ячами. Підкидання м’яча, метання м’яча у горизонтальні та вертикальну ціль.

 1. Вправи основної гімнастики. Акробатичні вправи.

Теоретичні відомості: правила безпеки під час занять. Одяг, взуття, спортивне обладнання. Профілактика травматизму.

Практичний матеріал: вправи з рівноваги, лазіння, прорізання, перелітання, вправи на шведській стінці, вправи на гнучкість, перекати.

 1. Хороводні та рухливі ігри:

Теоретичні відомості: творче виконання дій. Значення ігор для розвитку рухових навичок. Техніка безпеки під час ігор.

Практичний матеріал: оволодіти більшою технікою рухів, дотримання правил гри. Ігри з бігом, стрибками. Корекційні ігри.

 1.  Елементи футболу:

Теоретичні відомості: історія виникнення футбол. Правила безпеки, одяг та взуття. Ознайомлення з правилами гри. Навчальна гра.

Практичний матеріал: ведення м’яча, передача м’яча один одному, зупинка м’яча, дії воротаря. Гра за спрощеними правилами.

 1. Елементи баскетболу:

Теоретичні відомості: одяг, взуття. Інвентар, місце занять. Особливості гігієни. Профілактика травматизму.

Практичний матеріал: володіння м’ячем, ведення м’яча, передача м’яча, робота в парах, кидання м’яча в кільце.

 1. Городки:

Ознайомлення з інвентарем. Навички гри.

 1. Релаксації та настрої:

Теоретичні відомості: релаксації та настрої у збереженні та зміцненні здоров’я.

Практичний матеріал: вправи на розслаблення та зняття напруги.

 1. Естафети:

Теоретичні відомості: правила гри у естафети, техніка безпеки.

Практичний матеріал: естафети з бігом, стрибками, з м’ячем.