місто Умань

STOP Булінг


Всі документи бази даних «Законодавство України»(станом на 15 червня 2020р.)

  1. Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу. (Документ 2582-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняттявід 10.2018)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2582-19#Text

  1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) (Документ 2657-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняттявід 12.2018)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text

  1. Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти (Документ z0111-20, чинний, поточна редакція — Прийняттявід 12.2019)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#Text
Анкетування для батьків!
https://docs.google.com/forms/d/1FlyGc8e3ZDK-C9x0NqrTObgbAWtxGleu5t3gD-HrjKI/edit


План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

План заходів Навчально – виховного комплексу №24 «Дошкільний навчальний заклад – Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня», спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у 2019/2020 навчальному році.

Заходи Термін Відповідальні
Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу
1 Підготовка наказу «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти» Останній тиждень серпня Директор
2 Підготовка наказу «Про порядок дій персоналу при зіткненні з випадками булінгу (цькування) в закладі освіти» Перший тиждень вересня Психологічна служба закладу
3 Наради з різними категоріями працівників з питань профілактики булінгу (цькування):

  • педагогічний персонал;
  • допоміжний персонал;
  • технічний персонал.
Вересень Психологічна служба закладу
4 Обговорення та прийняття правил поведінки в групах/класах, оформлення правил у вигляді наочного стенду Вересень Класні керівники
5 Організація механізмів звернення та встановлення інформаційних скриньок для повідомлень про випадки булінгу (цькування) Вересень Психологічна служба закладу
6 Створення (або оновлення) розділу про профілактику булінгу (цькування) і розміщення нормативних документів на сайті закладу освіти Вересень Психологічна служба закладу
Відповідальний за роботу сайту школи
7 Підготовка брошури з нормативними документами з профілактики булінга (цькування) в освітньому середовищі для педагогів Жовтень Психологічна служба закладу
8 Підготовка методичних рекомендацій для педагогів:

  • з вивчення учнівського колективу;
  • з розпізнавання ознак насильства різних видів щодо дітей.
Жовтень Психологічна служба закладу
9 Оформлення тематичного стенду Жовтень Психологічна служба закладу
10 Підготовка тематичних буклетів Листопад Психологічна служба закладу
11 Перевірка інформаційної доступності правил поведінки та нормативних документів з профілактики булінгу (цькування) Листопад Психологічна служба закладу
12 Інформаційна акція Грудень Психологічна служба закладу
13 Виступ на загальношкільних батьківських зборах з профілактики булінгу (цькування) в учнівському колективі Протягом навчального року Директор
Психологічна служба закладу
Робота з вчителями та іншими працівниками закладу освіти
14 Проведення навчальних семінарів для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) та заходів реагування. Осінні канікули Психологічна служба закладу
15 Інструктивні наради з питань профілактики булінгу (цькування) з допоміжним та технічним персоналом. Листопад Директор
Психологічна служба закладу
16 Тренінг для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти Зимові канікули Психологічна служба закладу
Залучені фахівці
17 Співбесіда з класними керівниками за результатами діагностики класного колективу За результатами кожної четверті Психологічна служба закладу
18 Консультування класних керівників психологом, соціальним педагогом з проблемних ситуацій. Протягом навчального року Психологічна служба закладу
Робота з учнями
19 Проведення тренінгів для учнів 1-4 класів з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів Протягом навчального року Психологічна служба закладу
20 Імітаційна гра для молодших школярів (1-4-й класи) «Якщо тебе ображають» Жовтень Психологічна служба закладу
Вчителі ГПД
21 Тиждень толерантності Листопад Психологічна служба закладу
22 День відкритих дверей у шкільного психолога Листопад
Квітень
Психологічна служба закладу
23 Імітаційна гра для учнів
«Розкажи про насильство»
Грудень Психологічна служба закладу
Класні керівники
24 Конкурс плакатів проти насильства Березень Психологічна служба закладу
25 Впровадження шкільної служби медіації Березень Психологічна служба закладу
Робота з батьками
26 Тематичні загальношкільні батьківські збори Протягом навчального року Директор
Психологічна служба закладу
27 Підготовка пам’ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям Жовтень Психологічна служба закладу
28 Тематичні батьківські збори в класах Протягом навчального року Психологічна служба закладу
Класні керівники
29 Проведення консультацій психолога з питань взаємин батьків з дітьми Протягом навчального року Психологічна служба закладу
30 Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей 1 раз на місяць Психологічна служба закладу
Моніторинг освітнього середовища закладу освіти
31 Самооцінка закладу освіти за показниками безпеки, комфортності, інклюзивності 2 рази на рік Адміністрація школи
Колектив закладу
32 Анонімне анкетування учнів 1 – 4-го класів про випадки булінгу (цькування) у школі Лютий – Березень Психологічна служба закладу
33 Анкетування батьків про безпеку в закладі освіти Лютий – Березень Класні керівники
34 Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування учнів та вчителів. Лютий – Березень Психологічна служба закладу
35 Аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти Щомісяця Психологічна служба закладу
36 Підготовка звіту про виконання заходів про виконання плану заходів
з запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти
Травень

Червень
Психологічна служба закладу

 


Подання заяв або повідомлень про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, керівника закладу освіти або інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.

У закладі освіти заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо його вчинення приймає керівник закладу.

Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації.

2. Керівник закладу освіти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);

за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;

повідомляє центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;

скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі — комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.

 


ПОРЯДОК реагування на випадки булінгу (цькування)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#Text

 


поради
види-булінгу