Навчально-виховний комплекс № 24

"Дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад І ступеня"

Що насправді ми святкуємо 8 березня?

1

В бібліотеці нашого закладу організовано виставку, присвячену святу жіноцтва та гендерній рівності.

Гендерна рівність – концепція досягнення рівних прав між чоловіками і жінками у всіх сферах життя суспільства.

Слово «гендер» (gender) прийшло до нас з англійської мови і, на відміну від слова sex, яке описує біологічна стать людини, характеризує так звану соціальну стать.

2Гендерна рівність передбачає суспільство, в якому і жінки, і чоловіки володіють рівними можливостями, правами та обов’язками в усіх сферах життя. Рівність між жінками та чоловіками – це коли представники обох статей можуть на рівних мати доступ до освіти і охорони здоров’я, управління і влади, мають рівні можливості досягти фінансової незалежності, працюючи на когось або керуючи власним бізнесом, реалізації своїх особистісних та професійних потреб та інтересів . Критичним аспектом у досягненні гендерної рівності є наділення жінок повноваженнями і більш широкими можливостями в різних сферах розвитку суспільства, а також залучення чоловіків до процесу досягнення гендерної рівності.

3Ролі, які жінки і чоловіки грають у суспільстві, лише в дуже невеликій мірі визначені біологічно, і значною – соціально. Вони постійно змінюються. Хоча, обумовлені культурою або релігією, ці ролі різняться, залежно від географічного знаходження та від тимчасових змін.

В Україні гендерна рівність залишається далекою ціллю. 54 % населення країни складають жінки, тоді як в парламенті жінки мають всього 10 % місць. Також, в Україні жінки отримують на 29 % менше грошей, ніж чоловіки на ідентичних посадах.