місто Умань

Рекомендації для вихователя щодо забезпечення ефективності мовленнєвих занять

Заняття з розвитку мовлення та мовленнєвого спілкування дошкільників буде ефективним за умови повноцінної реалізації мовленнєвого потенціалу кожної дитини. Педагог повинен:

забезпечувати зручне розташування дітей під час занять(по колу, півколом тощо), яке давало б змогу вести розмову (очі в очі) не лише з педагогом, а й з однолітками;

уникати надмірного академізмув підході до розв’язання мовленнєвих завдань заняття;

добирати теми занять та для обговорення так, щоб вони викликали інтерес, знаходили емоційний відгук у свідомості й душі кожної дитини, підпорядковувалися темі навчально-виховного блоку тижня та темі дня;

проводити заняття спокійно, впевнено, у жвавому темпі,водночас надаючи дітям можливість поміркувати;

підтримувати фізичну і психічну активність дітейзадля ефективності їхньої інтелектуально-мовленнєвої роботи;

будувати з дітьми розмову, а не монолог вихователя, який стомлює дитину;

підвищувати рівень мовленнєвої активності,спонукаючи кожну дитину до участі в обговоренні, даючи можливість висловлювати власні думки;

розвивати в собі вміння й звичку слухати дітей,не гасити мовленнєву ініціативу своєю надмірною активністю і досвідченістю;

уникати втручання в розповідь дитини,виправляння помилок у процесі її мовлення;

керуватися певними правилами під час постановки запитань:

—  формулювати запитання так, щоб спонукати дітей до відповіді;

—  адресувати запитання всім дітям, а викликати для відповіді  одну дитину;

—  ставити запитання так, щоб у формулюванні було ключове слово, яке і вимагає правильної відповіді;

—  запитувати почергово кожну дитину, уникаючи звернень до дітей у тому порядку, в якому вони сидять;

  • сприяти набуттю дітьми комунікативної взаємодії,даючи можливість спілкуватися з однолітками (запитувати, повідомляти, пропонувати, обстоювати думку, доводити її ;
  • працювати щоразу з іншою дитиною,уникаючи багаторазових звернень до тієї самої дитини;
  • залучати дітей до активного контролю за мовленням того, хто відповідає,та оцінювання відповіді мовця;
  • пропонувати творчі завдання,опираючись на особистий досвід дітей, використовувати інтерактивні методи розвитку мови дошкільників;
  • чергувати мовленнєві завдання з іншими видами дитячої діяльностідля збереження інтересу й ініціативності дітей до навчального матеріалу заняття;
  • уникати надмірної захопленості наочністю і ТЗН,що відволікають увагу дітей і стримують мовленнєву активність;
  • підтримувати увагу дітей різними способами,як-от — переключення уваги, сюрпризні моменти, проблемні запитання тощо, уникаючи зауважень дисциплінарного характеру;
  • закріплювати мовленнєві вміння,набуті на заняттях, під час різних видів діяльності у повсякденному житті.