місто Умань

Планування роботи з дітьми

Календарне планування

Через календарне планування сьогодні варто проводити основні специфічні види діяльності дітей, що сприяють формуванню дитячої творчості, розвитку всіх розумових процесів: — творче конструювання (технічне — з будматеріалу, блоків, конструкторів; художнє — з паперу, картону, природного матеріалу); — образотворча діяльність; — художня праця; — сюжетно – рольові ігри; — театралізації (не рідше 1р/міс.); — дослідницько – […]

Posted in Планування роботи з дітьми | Leave a comment

Вихідні положеннях сучасного планування освітньої роботи

Зупинимося на деяких вихідних положеннях сучасного планування освітньої роботи з дітьми раннього та дошкільного віку:  основою планування є та освітня програма, яка прийнята до керівництва і висуває перед педагогами конкретні завдання щодо формування особистості дошкільника;  план має будуватися на основі блочно-тематичного підходу із врахуванням всіх дидактичних принципів: взаємозв’язку всіх розділів освітньої роботи, систематичності, послідовності, доступності, […]

Posted in Планування роботи з дітьми | Leave a comment

Основні структурні компоненти місячного перспективного плану:

Тематика інтегрованих навчально-виховних блоків.  По 2 комплекси ранкової гімнастики та гімнастики пробудження після сну.  Загартувальні процедури (із зазначенням назв усіх процедур і норм (перебігу) загартування).  Навчально-виховна робота, спрямована на розгортання сюжетно-рольової гри (до 2-3-х ігор на місяць);  Перспективне планування організованої навчально-пізнавальної діяльності на місяць (сітка занять із зазначенням теми та програмових завдань).  Циклограма рухливих ігор. […]

Posted in Планування роботи з дітьми | Leave a comment