місто Умань

Педагогічні та гігієнічні вимоги до праці дітей у природі

Організація праці дітей у природі вимагає дотримання  педагогічних вимог:

 1. Виконання будь-якого виду праці має бути спрямоване на вирішення завдань всебічного розвитку дітей: формування знань, розвитку допитливості, ставлення до природних об’єктів тощо.
 2. Праця в природі має бути мотивованою.
 3. Праця в природі має бути посильною для дітей різних вікових груп. Залучаючи дитину до праці, доручаючи їй певну  ділянку роботи, треба враховувати вікові особливості і можливості дітей з тим, щоб вони свої доручення мали змогу виконати успішно.
 4. Праця в природі має бути не випадковою, а систематичною, повинна проводитись як на заняттях, так і в повсякденному житті.
 5. Праця в природі повинна бути добре організованою. Під час колективних занять усі діти повинні працювати одночасно. Весь потрібний інвентар повинен  бути заготований раніше. Пояснення і показ вихователя мають бут короткими і цікавими.

Гігієнічні вимоги до організації  праці дітей у природі:

 1. Працю в природі слід організовувати у нежаркі години.
 2. Інвентар повинен відповідати зросту дітей.
 3. Діти повинні працювати у спеціальному одязі (фартушки, нарукавники).
 4. Слід змінювати види праці, стежити за позою дітей.
 5. Після закінчення роботи слід добре вимити руки.

Вимоги до додержання техніки безпеки:

 1. Категорично забороняється перенесення маси більше 2-2,5 кг для дітей старшого дошкільного віку.

Загальний час, що відводиться на виконання роботи, не повинен перевищувати 30 хв. При цьому кожні 7-10 хв. треба проводити зміну діяльності дітей або влаштувати перерви.