місто Умань

Освітні програми

Дошкільна ланка

Освітня програма «Дитина»

Англійська мова для дітей дошкільного віку

Дитяча хореографія

Програма Про себе треба знати, про себе треба дбати

Програма Казкова фізкультура

Програма Радість творчості

Програмно-методичний комплекс для дітей з ФФНМ

Програма розвитку дітей «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей пятого року життя із фонетико — фонематичним недорозвиток мовлення»

 


Початкова школа

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»

зміст

Здійснює планування своєї діяльності на підставі Законів України «Про загальну середню освіту України», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 року № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів НП новий зміст, структуру і 12 – річний термін навчання», Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти, наказу МОН молодьспорту України №572 від 10.06.2011«Про типові  навчальні плани початкової школи» із змінами згідно з наказом МОН освіти і науки України від 16.04.2014 №460 для 1-4 класів, наказу МОН від 16.04.2014 №460 «Про внесення змін та додатків 1-7 до наказу МОН від 10.06.2011 №572, переліку навчальних програм варіативної складової навчального плану (з грифом МОН України), Наказу № 855 від 07 серпня 2015 року «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів», листа МОН України 07.06.2017 №1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

  Навчальні  плани за науково – педагогічним  проектом «Інтелект України»  у 1 класі розроблені на підставі Законів України  , наказів Міністерства освіти і науки України  та наказу МОН України    №1319  від 02.11.2016 для загальноосвітніх  навчальних закладів I ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України.

Типові навчальні плани 1 класу містять інваріантну складову обов’язкову  для всіх навчальних закладів, які працюють з проектом, посилену за рахунок варіативної складової.   «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» будуть викладатися як окремі курси. Години варіативної складової  використані  для запровадження навчального предмета «Навчаємося разом», Освітні галузі «Природознавство та Суспільствознавство» реалізуються через  інтегрований курс «Людина і світ» та «Навчаємося разом». Ці предмети містять змістовні модулі, які реалізують окремі завдання  курсів «Основи здоров’я» та «Трудове навчання».  Предмети інваріантної складової робочого навчального плану що не мають цілої кількості годин «Основи здоров’я», «Трудове навчання», «Музичне мистецтво»  і «Образотворче мистецтво»  у 1 класі,   будуть викладатися по тижнях шляхом чергування 1/0. Іноземна мова ( англійська) у 1 класі вивчається у обсязі 3 години на тиждень.

Реалізація варіативної складової навчальних планів по 2-4  класах:

2-4 класи 1 година для проведення індивідуальних та групових занять;

2-4 класи – 1 година на вивчення курсу за вибором «Логіка». За програмою та підручником О.Митника, затвердженою МОН України, лист №1/11-1689 від 28.05.2002 року.

Поділ класів на групи при вивченні української та англійської мови і інформатики  у  1- 4 класах   здійснюється відповідно до наказу МОН України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів компенсую чого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл – інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами)».