місто Умань

Основні структурні компоненти місячного перспективного плану:

Тематика інтегрованих навчально-виховних блоків.

 По 2 комплекси ранкової гімнастики та гімнастики пробудження після сну.

 Загартувальні процедури (із зазначенням назв усіх процедур і норм (перебігу) загартування).

 Навчально-виховна робота, спрямована на розгортання сюжетно-рольової гри (до 2-3-х ігор на місяць);

 Перспективне планування організованої навчально-пізнавальної діяльності на місяць (сітка занять із зазначенням теми та програмових завдань).

 Циклограма рухливих ігор.

 Циклограма спостережень в природному та предметному довкіллі).

 Циклограма дослідницько-пошукової діяльності .

 Циклограма дидактичних ігор.

 Циклограма трудової діяльності.

 Свята, розваги, тематичні тижні (здоров’я, фізкультури, знань з безпеки життєдіяльності, екології, мистецтва тощо) (форма роботи, тема, дата проведення).

Піші переходи.

 Робота з батьками (форма роботи, тема, дата проведення).

 Організація розвивального середовища (природного, предметного, соціального).

 Усна народна творчість (добірка творів на місяць) тощо.

Широко використовувати і передбачати календарним плануванням такі види (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття) та типи занять (індивідуально-групові (до 8 дітей), групові (до 15 дітей), фронтальні (вся група).

 В жодному випадку не допускається пропущення в календарному плануванні окремих видів занять та діяльності дітей: пішохідні переходи, усі види ігор, праця, театралізована діяльність, розваги, фізкультура на свіжому повітрі, екскурсії, самостійна художньо-продуктивна діяльність дітей, трудова діяльність тощо.

 Перш, ніж приступати до складання перспективного та календарного плану, вихователеві слід провести глибоке діагностичне дослідження дітей (не плутати з тестуванням!). Дослідження допоможе з’ясувати потенційні можливості кожного малюка, особливості психіки, інтереси, нахили та підібрати індивідуальну програму розвитку для кожної дитини, для проведення занять розподіляти дітей на підгрупи за їх психологічним віком (молодша, старша).

 Педагогічна діагностика  повинна ґрунтуватися:

 —         на безпосередньому спостереженні за дитиною на заняттях та у різних видах діяльності (існує безліч спеціальних методик);

 —         на використанні лише ігрових методів і прийомів у роботі з дітьми;

 —         на опитуванні батьків, бесідах з дітьми та іншими членами родини;

 —         на аналізі продуктів творчої діяльності дітей тощо.

 Така попередня діагностика допоможе спрогнозувати індивідуальну програму для кожного вихованця, визначити його участь у тих чи інших заняттях, видах діяльності, згуртувати дітей відповідно до типу, виду і змісту заняття та правильно спланувати індивідуально-диференційовану роботу з окремими дітьми на заняттях та поза ними.