місто Умань

Основні методичні підходи до навчання дошкільників математики

В сучасній дидактиці науковці розглядають навчання елементів математики як логіко-математичний розвиток дошкільника.

К. Щербакова: «На жаль, в практиці роботи педагоги обмежуються формуванням у дітей елементів математичних знань та деяких математичних дій, не приділяючи належної уваги формуванню логічних структур мислення, зв’язку математичного розвитку з розвитком пізнавального інтересу, пізнавальної активності дошкільника» («ДВ» 7\2013). Саме тому нинішні першокласники не завжди спроможні виконувати  логічні операції: одна з причин — недостатня спрямованість дошкільних закладів на логіко-математичний розвиток вихованців. Варто подумати про введення до розкладу щотижневих занять заняття з логіки. А також варто працювати над розробкою діагностичних програм для виявлення рівня логіко-математичного розвитку дітей, щоб прогнозувати динаміку в логіко-математичному розвитку кожної дитини.

Сьогодні математична підготовка дошкільників має складатися з двох основних напрямів: логічного та математичного.

Основними формами організації навчальної роботи з математики є:

— ігри;

— спостереження;

— індивідуальна практична діяльність;

— заняття.

Усі ці форми роботи повинні мати цілеспрямований керований характер і проводитися з обмеженою кількістю дітей. У системі навчально-виховної роботи математичного змісту треба передбачити спеціальні заняття з математики, інтегровані, комплексні заняття (проте в програмі «Дитина» спеціальні заняття з математики не передбачені).

В групах дітей раннього віку не передбачаються спеціальні заняття з цікавої математики, а лише: ігри-заняття, дидактичні ігри та вправи, спілкування з дітьми, побутова діяльність, спостереження (з підгрупами дітей). В Методичних рекомендаціях до програми «Дитина» представлені цікаві і змістовні дидактичні ігри та вправи математичного змісту для дітей 3-го року життя, які можна використовувати у повсякденному житті, а також на заняттях із сенсорного виховання.

Програма «Дитина» не передбачає також спеціальних занять з математики в ІІ молодшій групі, однак практика показує протилежне: такі заняття потрібні не менше 2 разів на місяць. А також основними видами діяльності, в процесі яких діти оволодівають елементарними математичними уявленнями, залишаються дидактичні ігри і вправи, спостереження в природі, побутові ситуації. В Методичних рекомендаціях до програми «Дитина» також представлені цікаві і змістовні дидактичні ігри та вправи математичного змісту для дітей 4-го року життя.

Основними засобами формування елементарних математичних уявлень у дітей 5-го, 6-го років життя за програмою «Дитина» залишаються гра та спеціальні вправи у різних видах побутової діяльності. Практика показує, що спеціальні заняття з математики в середній-старшій групах мають проводитися щотижнево, оскільки завдання логіко-математичного змісту надто ускладнюються з віком дітей і одних дидактичних ігор та вправ замало, щоб виконати Державні стандарти дошкільної освіти. В Методичних рекомендаціях до програми «Дитина» також представлені цікаві і змістовні дидактичні ігри та вправи математичного змісту для дітей 5-го і 6(7)-го років життя.

Основні методичні підходи до навчання дошкільників математики:

 1. Навчання математики має проходити через гру у цікавій і захоплюючій формі.
 2. Мотивація математичної діяльності дітей має бути ігровою.
 3. Максимум уваги «слабким» дітям. Необхідно уникати негативного оцінювання дитини і результатів її діяльності.
 4. Сучасному вихователю слід навчитися складати індивідуальну програму розвитку дитини, активно здійснюючи індивідуально-диференційований підхід до математичної освіти дошкільників.
 5. Працювати з індивідуальними навчальними картками на занятті. Залучати дітей до самоконтролю та взаємоконтролю при виконанні завдань на картках.
 6. Активно пропагувати роботу в парах та мікрогрупах.
 7. Застосовувати принцип інтеграції математичних знань в різних видах діяльності дітей протягом дня.

 1. На заняттях з математики використовувати фізкультхвилинки математичного змісту або рухливі ігри з логічним навантаженням математичного змісту. З метою забезпечення психічного здоров’я дітей, зняття психологічної напруги варто відводити місце психогімнастиці.
 2. Постійно підтримувати зв’язок нового матеріалу з раніше вивченим дітьми. Ознайомлення з новим математичним поняттям краще будувати на навчальних іграх та традиційній методиці розвитку елементарних математичних уявлень у дошкільників.

10.Чергувати різні за видом та складністю завдання, казкові сюжети, хвилинки відпочинку.

 1. Враховуючи наочно-дійовий (образний) характер мислення дошкільників, на заняттях з математики варто активно використовувати натуральну, зображувальну та графічну наочність (картки-графи, блок-схеми, таблиці, план-схеми, моделі тощо), особливо у старшому дошкільному віці.
 2. Діагностувати логіко-математичний розвиток дітей варто як на контрольно-діагностичних заняттях, так і в повсякденному житті у формі спостережень, індивідуальної роботи, співбесід з дітьми тощо.