місто Умань

Нормативно-правове забезпечення початкового навчання

 1. Постанова КМУ від 20.04.2011 р. № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти«
 2. Постанова КМУ від 05.10.2009 р. № 1121 «Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу«
 3. Наказ МОН від 10.06.2011 р. №572 «Про типові навчальні плани початкової школи«
 4. Наказ МОН від 12.09.2011 р. №1050 «Про навчальні програми для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів«
 5. Наказ МОН від 30.08.2011 р. №996 «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану» (додатки 1-12)
 6. Наказ МОН від 25.05.2012 р. № 627 «Стосовно вивчення стану готовності навчальних закладів до впровадження нових стандартів початкової освіти«
 7. Наказ МОН від 23.11.2010 №1111 «Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт«
 8. Лист МОН від 19.08.2011 №1/9-634-д «Інструктивно-методичні рекомендації «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку«
 9. Лист МОН від 30.01.2012 р. №1/9-66 «Рекомендації щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку першокласнику«
 10. Лист МОН від 01.06.2012 р. №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін«
 11. Лист МОНУ від 11.09.2007 №1/9-532 «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів«
 12. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 01.06.2012 №1/9-426 «Щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2012/2013 навчальному році».
 13. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 №329 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».
 14. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 30.01.2012 № 1/9-66 з рекомендаціями щодо проведення Всеукраїнскої акції «Дай руку, першокласнику!».
 15. Державні санітарні правила і норми улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного лікаря України від 14.08.2001 №63 та погоджених листом Міністерства освіти і науки України від 05.06.2001 № 1/12-1459 Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, що затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 №319, та зареєстрована у Міністерстві юстиції України 06.05.2008 за №383/15074.
 16. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 » Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»
 17. Лист Міністерства освіти і науки України від 02.07.2007 № 1/9-407 »Організація навчально-виховного процесу у першому класі».
 18. Лист Міністерства освіти і науки України від 10.12.2004 №1/9-633 ‘’Про організацію навчання учнів початкових класів’’.
 19. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.07.2004 №1/9-406 ‘’Про облік та проведення індивідуальних та групових занять’’.
 20. Лист Міністерства освіти і науки України від 11.09.2007 №1/9-532 ‘’Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів’’.
 21. Лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.2007 №1/9-651 ‘’Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів’’.
 22. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 №329 ‘’Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти’’.
 23. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778.
 24. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 №94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за №151/14842, у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2009 №1151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.01.2010 за №39/17334, зі змінами, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 №1116, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.12.2010 за №1237/18532.
 25. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 №732 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 №61, від 15.10.2004 №797).
 26. Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 №1121
 27. Положення про похвальний лист ‘’За високі досягнення у навчанні’’ та похвальну грамоту ‘’За особливі досягнення у вивченні окремих предметів’’, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2000 №579, із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 №187, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.04.2008 за №280/14971.
 28. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.09.2004 р. №1/12-3765.«Про нагородження учнів початкових класів похвальним листом та похвальною грамотою».
 29. Лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9-61 ‘’Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів’’.
 30. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.04.2010 №1/9-286 ‘’Щодо організації екскурсійних поїздок’’.
 31. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778.
 32. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 №423 ‘’Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності’’.
 33. Лист МОН України від 20.08.2019 № 1/9-525 «Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти»

simvol15