місто Умань

Нормативно-правове забезпечення дошкільної освіти

Акти і постанови Кабінету Міністрів України:

 1. від 8 грудня 2010 р. № 1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів»
 2. від 8 жовтня 2012 р. № 910 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»
 3. від 5 квітня 1994 р. N 228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів»
 4. від 12 березня 2003 р. N 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад»
 5. від 14 червня 2002 р. N 826 «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільномунавчальному закладі»
 6. від 8 серпня 2007 р. N 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг»
 7. від 5 жовтня 2009 р. N 1122 «Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів»
 8. від 5 жовтня 2009 р. N 1124 «Про затвердження Положення про центр розвитку дитини»
 9. від 26 серпня 2002 р. N 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»
 10. від 22 листопада 2004 р. N 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»
 11. №311 від 30.03.11 року «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду»

Накази Міністерства:

 1. від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693
 2. від 01.10.2012 № 1059 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах»
 3. від 15 квітня 1993 р. N 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»
 4. від 17.04.2006 N 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»
 5. від 16.08.2004 N 658 «Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів»
 6. від 02.08.2005 N 458 «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України»
 7. від 23 березня 2005р. № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів передпедагогічним колективом та громадськістю»
 8. від 20.02.2002 N 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
 9. від 30 червня 2011 року № 714 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї»
 10. від 13.05.93 N 135 «Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти»
 11. від 30.08.2005 № 432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»
 12. від 17.02.99 N 27 «Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці»
 13. від 26 квітня 2011 року № 398 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу»
 14. від 13.07.2007 N 605 «Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України»
 15. від 29.07.93 р. N 58 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників»
 16. від 06.10.2010 N 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»
 17. від 05.05.2005 N 275 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 N 161»
 18. від 04.11.10. № 1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»
 19. від 20.12.93 N 455 «Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України»
 20. від 25.11. 2011 р. № 1365 «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів»
 21. від 25.11. 2011 р. № 1368 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу»
 22. від 22.05. 2012 р. № 615 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)»

Листи Міністерства:

 1. Лист МОН від 16.06.2016 № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»
 2. Лист МОН України від 20.10.2016 № 1/9-561 «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів но ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами»
 3. Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»
 4. Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»
 5. Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»
 6. Лист Міністерства від 22.03.2012 № 1/9-213 «Про забезпечення в штатних розписах управлінь (відділів) освіти відділів (секторів) з питань дошкільної освіти»
 7. Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»
 8. Лист Міністерства № 1/9-839 від 16.11.12 «Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів»
 9. Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників»
 10. Лист Міністерства № 1/9-290 від 08.05.08 «Щодо збору коштів в окремих навчальних закладах «
 11. Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»
 12. Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 «Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»
 13. Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 «Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів»
 14. Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах»
 15. Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 «Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах»
 16. Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 » Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо).»
 17. Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 «Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп»
 18. Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»
 19. Лист Міністерства № 1/9-335 від 23.05.08″Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів»
 20. Лист Міністерства № 1/9-804 від 15.12.08 «Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»
 21. Лист Міністерства № 1/9-812 від 17.12.08 «Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад –дошкільний навчальний заклад»»
 22. Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 «Планування роботи в дошкільнихнавчальних закладах»
 23. Лист Міністерства № 1/9-812 від 26.11.09 «Про організацію роботи дошкільногонавчального закладу з сезонним перебуванням дітей»
 24. Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 «Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу».»
 25. Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»
 26. Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників»
 27. Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу»
 28. Лист Міністерства № 1/9-645 від 25.08.11 «Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів,що вводяться в експлуатацію»
 29. Лист Міністерства № 1/9-118 від 22.02.11 «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників»
 30. Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 «Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах»
 31. Лист Міністерства № 1/9-644 від 25.08.11 «Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»
 32. Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-413 «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»
 33. Лист МОН від 12.11.2013 №1/9-803 «Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах»
 34. Лист МОН від 23.09.2014 №1/9-482 «Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах»
 35. Лист МОН від 29.09.2014 №1/9-500 «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов`язкові профілактичні щеплення»

Накази інших Міністерств:

 1. Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров’я дітей
 2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2007 N 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою»
 3. Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі
 4. Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу

simvol15