місто Умань

Нормативні документи

  1. Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів (затверджено наказом МОНУ № 128 від 20.02.2002 р.) / Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту / Упоряд. К.Л. Крутій, Н.В. Погребняк. – 4-е вид., доп. – Запоріжжя: ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2005. – С. 211–213.

  2. Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу (друге видання, доповнене) // Дошкільне виховання. – 2002. – № 10.

  3. Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (інструктивно методичний лист МОНУ № 1/9-434 від 01.10.2002 р.) // Дошкільне виховання. – 2002. – № 10.

  4. Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів (затверджено наказом МОНУ № 486 від 21.07.2003 р.) / Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту / Упоряд. К.Л. Крутій, Н.В. Погребняк. – 4-е вид., доп. – Запоріжжя: ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2005. – С. 266–270.

  5. Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах (затверджено наказом МОНУ № 486 від 21.07.2003 р.) / Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту / Упоряд. К.Л. Крутій, Н.В. Погребняк. – 4-е вид., доп. – Запоріжжя: ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2005. – С. 271.

  6. Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 963 від 14.06. 2000 р. Перелік змінено ПМК № 40 114.01.2004 р.) / Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту / Упоряд. К.Л. Крутій, Н.В. Погребняк. – 4-е вид., доп. – Запоріжжя: ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2005. – С. 299–301.

  7. Кваліфікаційні характеристики педагогічних працівників, для яких встановлені кваліфікаційні категорії / Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту / Упоряд. К.Л. Крутій, Н.В. Погребняк. – 4-е вид., доп. – Запоріжжя: ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2005. – С. 302–315.

  8. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 455 від 20.12.1993 р.) / Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту / Упоряд. К.Л. Крутій, Н.В. Погребняк. – 4-е вид., доп. – Запоріжжя: ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2005. – С. 318–328.

simvol15