місто Умань

Навчально-виховне значення праці в природі, її своєрідність

Праця в природі розглядається як один з основних методів ознайомлення дошкільників з природою. Результати численних теоретичних  та експериментальних досліджень свідчать про те, що під впливом праці розвиваються всі розумові і фізичні сили людини.

Цінність праці в природі полягає у тому, що дитина в процесі трудової діяльності взаємодіє з реальними об’єктами природи, а це створює реальні можливості для формування реалістичних уявлень про об’єкти природи, зв’язки між ними. В процесі праці діти переконливо, наочно впевнюються у зв’язку між умовами  для рослин, тварин та їх ростом, розвитком.  Під час праці мова дітей збагачується новими для них словами, враження від діяльності спонукають  до активного обміну думками, сприяють формуванню суджень на основі аналізу, порівнянь.

Праця в природі є тією діяльністю, в процесі якої оптимально здійснюються всі завдання екологічного виховання:

  • формування знань про найбільш важливі залежності в природі, доступні дошкільникам,
  • ціннісні орієнтації,
  • бажання спілкуватися з природою,
  • засвоєння правил про природокористування і формування перших навичок, що сприяють поліпшенню навколишнього середовища.

Своєрідність праці в природі полягає в тому, що це єдиний вид продуктивної праці, доступний дітям дошкільного віку.