"Дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад І ступеня"

nawa_movaМоя Мова – одна з наймелодійніших і наймилозвучніших мов у світі.

Моєю Мовою мовлять, речуть, розмовляють, говорять, балакають, оповідають, кажуть, гомонять, моралізують, лепечуть, белькотять, nawa_mova1бовкають, гаркають, гиркають оточуючі мене люди… У якій мові є ще така багата лексика?

Моя Рідна Мова – найбагатша в світі! Скільки слів у моїй мові точно підрахувати неможливо, адже мова – то не догма. Мовознавці кажуть, що у словнику моєї Мови налічується більше 200 тисяч слів!

Вчені давно дійшли висновку, що найкращі рослинні продукти для людини – ті, які виросли у її країні. Таку їжу людський організм засвоює значно краще, аніж закордонну. Те саме можна й сказати про мову.

Серед науковців побутує думка, що мова, якою розмовляє людина, визначає спосіб її мислення, впливає на манери, поведінку та навіть зовнішність! Вам, певно, доводилося помічати, що людина, яка довгий час живе поза межами батьківщини, стає зовсім не схожою на себе.

nawa_mova3nawa_mova4Перший друкований буквар, виданий українським автором, мав назву «Наука до читання й розуміння слов’янського письма». Він вийшов іу світ у Вільні в 1596 р. стараннями Лаврентія Зизанія. До книжки було додано словник, який містив 1061 слово.nawa_mova5

Перший український словник, «Лексис з тлумаченням слов’янських слів на просту мову», складений після 1581 р. невідомим автором, лишився в рукописі. Він містив 896 слів. Автор підшив його до «Острозької Біблії», яка вийшла 1581 p., і в такому вигляді словник дійшов до нашого часу.

nawa_mova9nawa_mova7 nawa_mova8

nawa_mova10 nawa_mova11Найдавнішими українськими поетесами, імена яких відомі, й про яких збереглися документальні свідчення, є інокиня Анисія Парфенівна і Анна Любовичівна; жили вони, очевидно, в кінці XVI – на початку XVIII ст. і залишили акровірші, де вписано їхні імена.

 

 nawa_mova13nawa_mova12Найдавніша згадка про українськумову датується 858 роком, а вперше українська мова було прирівняна до рівня літературної мови в кінці XVIII століття після виходу у 1798 році першого видання «Енеїди», автором якої є Іван Котляревський. Саме його і вважають засновником нової української літературної мови.

 

nawa_mova14  nawa_mova15 nawa_mova16

 

 

 

 

 

Найбільш вживаною літерою в українському алфавіті є літера “п”.nawa_mova17

Також на цю літеру починається найбільша кількість слів. Тоді ж як найрідше вживаною літерою українського алфавіту є “ф”. nawa_mova18В українській мові слова, які починається з цієї літери, в більшості випадків запозичені з інших мов.

 

nawa_mova19
Найбільшу кількість разів перекладений літературний твір – «Заповіт» Т.Г.Шевченка: 147 мовами народів світу.nawa_mova20

nawa_mova22 nawa_mova23

 

 

Найбільша кількість псевдонімів була у поета Олександра Кониського – 141, у І.Франка – 99, письменник Осип Маковей користувався 56 псевдонімами.

 

 

Найдавнішим і єдиним давньоруським медичним довідником, що зберігся до наших часів, є лікарський трактат-порадник «Мазі» – узагальнена праця про лікування травами, який склала Євпраксія Мстиславна, онука Володимира Мономаха, у Х ст.nawa_mova24

nawa_mova27

Найдовше слово в українській мові. 31 літеру містить слово «рентгеноелектрокардіографічного».

 

Найчастіше серед іменників вживається слово «рука», серед дієслів — «бути», прикметників — «великий», займенників — «він». Останні місця в таблиці частотності займають слова «мутація», «баклажка», «радист», «білочка».

nawa_mova28

nawa_mova29

nawa_mova31123

 

 

 

 

 

Найдовша абревіатура в українській мові -ЦНДІТЕДМП, яка розшифровується як Центральний науково-дослідний інститут інформації і техніко-економічних досліджень з матеріально-технічного постачання. Вона складається з дев’ять літер.

nawa_mova33

nawa_mova34Згідно з «Коротким словником синонімів української мови», у якому розроблено 4279 синонімічних рядів, найбільшу кількість синонімів має слово «бити» — 45.

 

Найбільшу кількість значень має абревіатура ПК. Це палац культури, паровий кран, передній край, перфокарта, Петербурзький комітет, Петроградський комітет, підбирач-копнувач, пістолет-кулемет, Пітерський комітет, предметний каталог, Повітряний кодекс, пожежний кран, польовий караул, постійний комітет, променевий кінескоп, проміжний конденсатор, прохідницький комбайн, прядильно-крутильна (машина), парсек та інші.

nawa_mova37

nawa_mova36

nawa_mova38

nawa_mova39

nawa_mova40

nawa_mova41

 

 

 

 

 

 

 

 

nawa_mova42

nawa_mova43Цікаве про українську мову свого часу писав філолог Михайло Красуський. Згідно з його науковою працею «Давність української мови» (1880 рік), наша мова – першооснова багатьох мов Європи та Індії. Ці дослідження привели до висновку, що українська мова старша, аніж латинська, грецька чи старослов’янська.