"Дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад І ступеня"

Музично – ігрова діяльність як спосіб зацікавлення учнів до занять з хору — Сухова Ірина Михайлівна

_previewЗміст анотації:

Державний стандарт початкової освіти ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходу до навчання та виховання молодших школярів. Музичне мистецтво має  інтегрований характер. який  , крім розвитку певного рівня знань, умінь та навичок, дає можливість орієнтуватися у різних сферах життєдіяльності, пізнавати світ на основі знайомства з кращими досягненнями людства, практично вправлятися у створенні моделі навколишнього світу, вчитися співпрацювати у групі, команді, колективі. Особливе  значення для досягнення цієї мети є заняття хоровим співом.

Вважається, що  хорова музика належить до найбільш демократичних видів мистецтва.   Виховні та організаційні можливості хорової музики величезні, що визначає її значну роль у житті суспільства.

Робота у хорі виховує такі безцінні для людини якості, як постійність і сумління в роботі, повага до педагогів, захоплення музикою та мистецтвом взагалі, цементує фундамент майбутньої особистості, формує манеру соціальної поведінки, відповідальне ставлення до своєї ролі в хорі, родині, державі, суспільстві тощо. Залучення дітей до музики починається через спів, тому що він є найбільш доступним видом музичного мистецтва. І вдосконалення в цій сфері завжди актуальні. В процесі навчання співу дитина розвивається естетично, формується як особистість і, звичайно, удосконалює свої музичні вміння. Проте високий рівень складдності  , потреба у одноманітних та часто повторюваних вправах, значне навантаження на розвиток психічних процесів ( пам’яті . мислення, уваги, творчої уяви) викликають у молодших школярів певні труднощі.

 У методиці роботи з дитячим хором  існували й існують різні аспекти, але ігрові та розвивальні вправи завжди сприяють  підвищенню рівня цікавості та емоційної насиченості занять. В методичному посібнику розміщено ігри , вправи, завдання репродуктивного та творчого характеру для підвищення рівня  розвитку навичок хорового співу,  музичного слуху, колективної взаємодії. Посібник розрахований на вчителів музики, керівників хору  навчальних закладів, організаторів художньої самодіяльності.

Завантажити повний текст роботи