місто Умань

Методика ознайомлення з природою:

Оволодіння розумовими і практичними діями, уміння розрізняти, спостерігати, виконувати трудові дії, ознайомлення з природою у різновікових групах по сезонам, бережне ставлення, любов до природи.

Зміст: методика ознайомлення з природою належить до системи педагогічних наук. Основним предметом є процес вивчення і ознайомлення дітей з природою, виховання та розвиток їх, спрямоване на формування у дітей елементарних понять про навколишню природу, вирішення завдань всебічного розвитку особистості. Методика розробляє методи, форми, прийоми, розробляє питання організації матеріальної бази, куточків природи і ділянок. Основою ознайомлення з природою є природа рідного краю, яка включає знання ботаніки, зоології, фенології, географії. Під час підбору методів враховують вікові особливості психічних процесів (сприймання, мислення)

В малюванні, ліпленні, аплікації фіксуються знання дітей про природу, в музиці, танцях, рухових іграх відображаються звуки і рухи тварин.

Методи:

Наочні методи – спостереження: цілеспрямоване, планомірне сприймання предметів та явищ навколишнього світу. Це складна пізнавальна діяльність, в неї бере участь сприймання, мислення і мова, потрібна стійка увага. Організовуючи з дітьми спостереження природи, вихователь рішає в цілому ряд задач: формує у дітей знання про природу, учить спостерігати, розвиває спостережливість, естетично виховує. В природі організовують спостереження для формування знань про властивості, якості предметів і явищ, діти учаться розпізнавати форму, колір, величину структуру.

Розглядання картин, демонстрація кіно – і відеофільмів: Використовування цих методів допомагає вирішити задачі: уточнювати і конкретизувати уявлення, систематизувати, узагальнювати знання, формувати естетичне сприйняття.

Практичні методи:

Це провідний вид діяльності, використовується для розширення уявлень дітей про доступні явища і предмети природи. Для ознайомлення дітей з природою використовуються дидактичні, рухливі і творчі ігри.

Словесні методи: використовують розповідь вихователя, читання художньої, природознавчої літератури, бесіди. Використання методів – конкретизують, поновлюють, уточнюють знання дітей про відомі явища природи. За допомогою цих методів систематизуються і узагальнюються знання дітей про природу.

Прийоми: 1) Запитання (правильно підібране запитання повинні бути тією логічною драбинкою, якою рухається думка дитини. 2)Порівняння.

Завдання – виховувати ціннісне ставлення до природи, підводити до розуміння її естетичних, пізнавальних, моральних цінностей.

— сприяти формуванню елементарного екологічного світорозуміння, екологічної культури..

— Виховувати дбайливе ставлення до будь якого прояву життя найвищої цінності прагнення до збереження свого здоров’я та здоров’я оточуючих.

— Учити знаходити цікаві особливості явищ природи, колір, форма, звуки, милуватись.

— Розвивати пізнавальні здібності до природи рідного краю, народних звичаїв, традицій.

Організаційні форми ознайомлення дошкільників з природою.

Заняття – осн. форма – планова, систематична, послідовна.

Форми ознайомлення з природою: – заняття, екскурсії, свята, гра, праця в природі.

Види занять – для формування нових знань; для уточнення, розширення, знань; узагальнення, систематизації; граматичного використання знань.

2 групи занять – 1 основна (обов’язкова) заняття, екскурсії, прогулянки цільові, повсякденні.

Другорядні; епізодичні, (цирк, зоопарк)свята, розваги з батьками. 

Заняття – первинно – ознайомлювальні, уточню вальні, поглиблено – пізнавальні.

Заняття бувають: комбіновані, тематичні, комплексні, контрольні.

Екскурсії – один з видів занять

Види екскурсій: природничі (в гори, ліс, на море); сільськогосподарські (В сад, город) проводять в сер, ст гр..

Робота в повсякденній діяльності:

Прогулянки: на території ДНЗ, цільові – за його межами (проводяться у всіх вікових групах) Цільові прогулянки мають пізнавальне і практичне значення. Важливого значення екскурсіям надавав Сухомлинський. Особлива цінність – дають змогу формувати реалістичні уявлення про природу, а також перші елементи матеріального світорозуміння. 

Екскурсії – найцінніші заняття для фізичного розвитку, зміцнення здоров’я дітей.

— проводяться за межами садка

— планується широкий обсяг програмного матеріалу.

— одержані знання, систематизують уявлення про природу, вимагають чіткої організації.

Зміст і форми обліку роботи по ознайомленню дітей з природою.

Фіксувати те, що діти спостерігають можна: на малюванні, ліпленні, розповідями про побачене, іграми, іграшками.

Малювання розглядуваних квіток, листків, дерев, плодів, тварин.

Ліплення – овочів, фруктів, тварин. Все це організовують після ознайомлення з об’єктом.

Спостереження – за погодою, в куточку природи, фіксують стан погоди умовними знаками. Можна робити і тематичні малюнки (після прогулянки, екскурсій) Можна запитувати про спостереження зі слів дітей (було ясно ми годували птахів). Малювання сезонних змін – зробити підбір малюнків до пори року.

Розповідь про побачене – діти повинні знати, що вони будуть розповідають після екскурсії про свої спостереження (виявляється рівень засвоєння матеріалу)

Сюжетно –рольові ігри – в них відтворюють те, що побачили на екскурсії. Відображають знання про рослини, тварин. Працю в природі. Для фіксування спостереження можна використовувати іграшку «Яка сьогодні погода» (стрілочка)