місто Умань

Методичні рекомендації щодо планування навчально-виховної роботи з дітьми

v-detsadu-0Організація навчально-виховного процесу  у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну  освіту» і спрямована на реалізацію  основних завдань.

У навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від  віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.).

Тривалість спеціально організованої навчальної діяльності (заняття) для дітей раннього віку — до 10-15 хвилин, молодшого дошкільного віку  — від 15 до 25 хвилин (5-7 групових занять на тиждень), старшого  дошкільного віку — від 25 до 35 хвилин (7-11 групових занять на тиждень).

Завдання освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти конкретизовано у різних розділах чинних програм та реалізуються через різні форми організації життєдіяльності дошкільників, у тому числі заняття, орієнтовний розподіл яких потребує уточнення (відповідно до листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 р.  №1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»):

 

Орієнтовний розподіл групових фронтальних занять

Види занять Кількість групових занять на тиждень у вікових групах
3-й р.ж. 4-й р.ж. 5-й р.ж. 6-й р.ж.
З фізичного розвитку1 2 2 2 2
З художньо-естетичного розвитку :

  • —    музична діяльність
  • зображувальна діяльність (малювання, ліплення, аплікація)
  • художня література
2

2

 

 

 

0,25

2

2

 

 

 

0,5

2

2

 

 

 

1

2

2

 

 

 

1

З мовленнєвого розвитку 1 1 1 2
З пізнавального розвитку- логіко-математичний2-ознайомлення з навколишнім

— ознайомлення з природою

0,250,25

 

0,25

0,50,5

 

0,5

0,50,5

 

1

0,50,5

 

1

Усього занять 7-8 8-9 10-11 11
Рекомендована кількість занять в день 1-2 заняття в день 2-3 заняття в день

1 – та ще 3 заняття на свіжому повітрі у інші режимні моменти;

2 – завдання з логіко-математичного розвитку реалізуються не лише на спеціально організованих заняття, а й інтегруються у інші види діяльності дітей протягом дня.

Програма «Дитина» пропонує інтеграційний підхід до організації освітнього процесу. Але, на жаль, орієнтовного розподілу чи то предметних, чи то інтегрованих занять на тиждень чи на місяць автори програми не подали. Цю інформацію можна вичленити з деяких  розділів методичних рекомендацій до програми. Скажімо, з розвитку мовлення рекомендовано проводити 4 заняття на місяць: 3 комплексних і 1 спеціальне (домінантне).

Мовленнєві заняття радимо проводити в усіх вікових групах 1 раз на тиждень лише з групами дітей (до 15 осіб). Якщо в групі 20 і більше дітей, то їх бажано розподілити на 2 чи більше підгруп.

 

Розподіл комплексних та спеціальних мовленнєвих занять протягом місяця та кварталу

Місяць кварталу Вид мовленнєвого заняття та складові програмового змісту
Тижні
I Комплексне:1.зв’язне мовлення;2.граматика;

3.словник

Комплексне:1.зв’язне мовлення;
2.словник;3.звукова культура мовлення
Комплексне:1.зв’язне мовлення;2.граматика;

3.звукова культура мовлення

Спеціальне (тематичне):1.звукова культура мовлення
II Комплексне:1.зв’язне мовлення;2.граматика;

3.словник

Комплексне:1.зв’язне мовлення;
2.словник;3.звукова культура мовлення
Комплексне:1.зв’язне мовлення;2.граматика;

3.звукова культура мовлення

Спеціальне (тематичне):1.граматика
III Комплексне:1.зв’язне мовлення;2.граматика;

3.словник

Комплексне:1.зв’язне мовлення;
2.словник;3.звукова культура мовлення
Комплексне:1.зв’язне мовлення;2.граматика;

3.звукова культура мовлення

Спеціальне (тематичне):1.словник

 

В дошкільному закладі в усіх вікових групах слід проводити інтегровані заняття, де поєднуються кілька напрямів діяльності дітей, та комбіновані заняття з метою закріплення набутих дітьми знань, мовленнєвих умінь та навичок.

На сучасному етапі одним із провідних принципів дидактики виступає принцип інтеграції, котрий у дошкільній освіті реалізується через інтегроване заняття. Ключовим моментом такого заняття є тема, якій підпорядковані кілька напрямів діяльності, що використовуються на занятті (з математики, зображувальної діяльності, мовленнєвого розвитку та ін..). Залежно від того, завдання якого розділу домінують, інтегровані заняття можуть бути різні: з музики, ознайомлення з навколишнім середовищем, образотворчого мистецтва тощо. До планування інтегрованих занять слід підходити помірковано, їх рекомендовано проводити з метою закріплення мовленнєвих умінь та навичок дітей, виконання розумових завдань на основі матеріалу із різних розділів програми «Дитина». Тобто на інтегрованому занятті не подається новий мовленнєвий матеріал, тому ці заняття рекомендується проводити у визначений час, орієнтовано 1 раз на квартал.

На відміну від інтегрованого заняття комбіноване складається з окремих частин, що не пов’язані між собою і мають свої програмові завдання з одного чи різних підрозділів Програми (навчання мови і розвиток мовлення із довкіллям, фізичною культурою, образотворчою діяльністю, художньою літературою).

Важливою формою навчання дітей старшого дошкільного віку елементів грамоти є організовані заняття (групові, індивідуально-групові, індивідуальні). Радимо планувати 1 раз на тиждень групові чи індивідуально-групові заняття з навчання дітей елементів грамоти в старшій групі, а індивідуальні заняття планувати й проводити кожного дня з окремими дітьми, враховуючи їх індивідуальні особливості.

Нагадуємо, що навчання дітей елементів грамоти та підготовку до письма доцільно проводити з невеликими групами дітей або ж як гурткову роботу для дітей шостого та сьомого років життя, які виявляють потребу читати і писати.

Як показує практика роботи сучасних дошкільних навчальних закладів, навчання дітей старшого дошкільного віку елементів грамоти доцільно проводити з невеликими групами дітей, тому переважатимуть групові (до 15 осіб), індивідуально-групові (4-8 осіб) й індивідуальні (1-4 особи) заняття, на яких об’єднують дітей старшого дошкільного віку приблизно одного рівня розвитку (якщо розвиток дітей різнорівневий, то слід планувати окремі завдання для таких дітей). Адже не секрет, що серед малят є такі, що вже цікавляться звуками й літерами чи навіть самостійно читають слова, речення тощо. Таких дітей радимо залучати до гурткової роботи. На заняттях з навчання елементів грамоти, які доцільно проводити раз на тиждень як групове чи індивідуально-групове, діти вслухаються в мовлення, дізнаються, що воно складається з речень, що речення будуються зі слів, а слова можуть ділитися на склади і окремі звуки.

Заняття з художньої літератури проводяться в усіх вікових групах: фронтальні або групові заняття не рідше, ніж один раз на тиждень, індивідуальні, індивідуально-групові – практично щодня.

У системі навчально-виховної роботи математичного змісту треба передбачити інтегровані, комплексні заняття. Наприклад: поєднання занять із математики з іншими видами діяльності – конструюванням, образотворчою діяльністю, фізичним вихованням, екскурсіями в природу.

Двічі на тиждень планується заняття з фізичної культури та музичне.

Восени, взимку та навесні два заняття з фізкультури проводяться  у фізкультурному залі, а три – на свіжому повітрі.

 

Форми роботи Особливості організації занять Група Тривалість, хв.
Заняття з фізичної культури щоденно молодша 20-25
середня 25-30
старша 30-35
підготовча 35-40