місто Умань

Методичне керівництво роботою з ознайомлення дітей з природою.

Рівень роботи дитячого садка по ознайомленню дошкільників з природою залежать від керівництва цією роботою з боку завідуючої та методиста дитсадком. Керувати — значить планувати, організовувати, регулювати, контролювати.

Організація роботи дитячого садка починається з планування. В річному плані плануються заходи, пов’язані із створенням матеріальної бази по ознайомленню дітей з природою, конкретизується у місячних планах завідуючої і методиста і повинні неухильно виконуватися.

Організовувати роботу колективу — значить справедливо розподілити обов’язки, створювати доброзичливу, демократичну атмосферу в педколективі, являти собою приклад компетентності, сумлінного ставлення до виконання своїх обов’язків. Обговорюються на педраді. Плануються: колективні перегляди, семінари, консультації, поповнення кабінету конспектами, планами, сценаріями свят.

«Методична робота»

Планується робота з батьками, загальні та групові батьківські збори. Важлива роль завідуючої та методиста у здійсненні контролю за станом роботи по ознайомленню дошкільників з природою. Він здійснюється у таких формах:

1) Вивчення роботи вихователя під час цілеспрямованого відвідування прогулянок, занять. Обговорення відповідних режимних процесів, занять, повинно вестися демократично, доброзичливо. Стимулювати вихователя на дискусію, обмін думками, творчий пошук.

2) Діагностика виконання програми дітьми по ознайомленню з природою найчастіше вона проводиться індивідуально шляхом бесіди;

3) Перевірка документації вихователя дає змогу визначити, як реалізується за часом програма по ознайомленню з природою, які методи обирає вихователь для її здійснення.

В процесі формування у дітей знань про природу, естетичного почуття велике значення має бажання і уміння самого вихователя знаходити у природі красиве і відчувати насолоду від цього. Вихователь повинен уміти організовувати куточок живої природи, створити для рослин і тварин умови близькі до тих, в яких вони живуть у природі. Для ознайомлення дошкільників з природою педагогу потрібен величезний запас знань і умінь з різних галузей про природу.