місто Умань

Ігрова діяльність дошкільнят в НВК 24

Організована ігрова  діяльність дошкільників посідає особливе місце у системі організованих основних впливів, оскільки власне ігрова діяльність є провідною упродовж усього дошкільного віку. В межах ігрової діяльності відбуваються найважливіші зміни у дитячій психіці: виникають визначні для успішного розвитку новоутворення, максимально виявляються психічні  властивості й процеси, розвиваються ключові риси характеру, започатковуються базові якості особистості, відбувається становлення образу «Я».

Організована ігрова діяльність дітей передує розгортанню  самостійних ігор. Вона, як інші види організованої діяльності, частіше ініціюється та скеровується педагогом, проте може виникати із самостійної гри. Організовуючи певну гру, вихователі компенсуючої групи піклуються про створення і оснащення ігрового простору з урахуванням віку дітей, їхніх інтересів, ігрових уподобань; добирають прийоми залучення і збору дітей на гру, зацікавлюють, пояснюють хід, правила гри та дій учасників; розподіляють ролі та атрибути. Вихователі Кузьменко І.М. та Гут Г. Г. підводять підсумки та оцінюють індивідуальні досягнення в ігрових результатах, позитивних чи негативних проявах у поведінці, взаєминах дітей.