"Дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад І ступеня"

Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку

Розвиваючи психічні, фізичні сили малюка (увагу, мислення, уяву, пам’ять, організованість, спритність тощо), сприяючи освоєнню ним навколишнього світу і людських взаємин, гра  пробуджує і розвиваєє його розумовий, вольовий та творчий потенціал. На підставі того, якими іграшками грається і в які ігри грає дитина, можна зробити певні висновки про її задатки, нахили, окреслити програму їх розвитку в найближчій і віддаленій перспективі.

Особливо активним є розвиток дітей під час ігор, які вони самі придумують. Такі ігри вважають творчими, оскільки ігрова діяльність у них має яскраво виражений самодіяльний і творчий характер і  відображає    враження дитини від пізнання навколишнього світу.

Головною ознакою творчої гри є уявлювана ситуація, яку дитина створює замість реальної, діє в ній, виконуючи роль відповідно до тих значень, які вона надає предметам, що її оточують.

Дитина у грі не копіює дійсність, а, наслідуючи те, що бачить, комбінує свої уявлення. При цьому емоційний та інтелектуальний аспекти її розвитку взаємообумовлені. Дошкільник по-справжньому переживає те, що відображає в грі, і мислить про те, що раніше емоційно сприйняв.

Виконуючи прийняті ролі, діти неодноразово повертаються до дійсності, освоюються в ній, пізнають її поступово, добровільно, без примусу. Довільність дій є характерною особливістю творчої гри. Результати її не продуктивні, вони умовні, оскільки дитина майже нічого не змінює в навколишній дійсності. Однак її ігрова діяльність збагачується різноманітними уявленнями про навколишній світ.

Цінність творчої гри полягає і в тому, що в її процесі, крім взаємин, обумовлених змістом, ролями, правилами, між дітьми виникають реальні стосунки. Адже їм доводиться домовлятися про гру, розподіляти ролі, контролювати виконання правил тощо. У грі дошкільники легше налагоджують контакт між собою, підпорядковують свої дії, поступаються одне одному, оскільки це належить до змісту прийнятих ними ролей. Реальні взаємини є основою організації дитячого товариства, що дає підстави вважати гру формою організації життя і діяльності дошкільнят. фізичні якості, суспільне значущі функції предметів, людські взаємини тощо. Творча гра є школою моралі, оскільки сформовані у ній моральні якості впливають на поведінку дошкільників у повсякденному житті.

До організації ігрової діяльності дітей вдома можна дати такі поради:

  • збагачуйте соціальний досвід дітей;
  • залучайте до посильної участі у домашніх справах;
  • обговорюйте відвідини магазинів, лікарень, транспорту іт.д;
  • збагачуйте словниковий запас ( читання, визначення значення окремих слів, назв) ;
  • купуючи іграшки, надайте перевагу сюжетним та ігровим наборам;
  • враховуйте вік, стать, захоплення та бажання дитини;
  • обговорюйте  ситуації, в яких дитина перебуває у сім’ї та закладі освіти;
  • приймайте активну участь у дитячих іграх та забавах.

Будьте з дітьми, як діти, знайдіть хвилинку для спілкування та гри  і ваші діти виростуть творчими,  морально загартованими і адаптованими до  життя.