місто Умань

Дидактичні принципи, якими керується в своїй роботі «Школа сприяння здоров’ю»

Досягти певного результату можна лише у разі дотримання низки дидактичних принципів, тому у своїй роботі ми дотримуємося таких принципів:

  • Принцип систематичності — полягає у безперервності, планомірності використання засобів фізичного виховання.

Систематичне, щоденне проведення методів « Оздоровчого комплексу»

 ( ранкової гімнастики у визначений режимом школи час, вживання соків, полоскання горла, водно-сольові методи, гімнастику пробудження, самомасаж, масаж, проведення спеціальних занять , систематична робота спортивного клубу, занять з психології та інше ), не тільки сприяють успішному вирішенню лікувальних завдань, а й відіграють велику виховну роль, привчаючи дітей до організованості та режиму. Систематичне проведення усіх форм « Оздоровчого комплексу» потрібне для повноцінного оздоровлення дітей.

  • Принцип від простого до складного-поетапне підвищення вимог, поступове введення оздоровчих метод, що ставляться перед дитиною. Це стосується як конкретних оздоровчих, так і виховних завдань.
  • Принцип поетапного підвищення вимог — це важливо для адаптації організму дитини до підвищеного навантаження та вирішення виховних завдань. Не можна вимагати від дитини всього одночасно.

( Сьогодні дитина зможе виконати одне завдання, а завтра в неї стане достатньо сил  щоб виконати більш складніші вправи) в цьому нам дуже допомагають заняття з психології, які проводяться два рази на тиждень, а за потреби учні можуть прийти до кабінету в будь який час, щоб зняти напруження або вирішити питання, які їх турбують.

  • Індивідуальний підхід до кожної дитини — враховує особливості розвитку кожної дитини. Адже не всі діти захоплюються футболом чи іншим видом спорту, деякі діти по своєму темпераменту не бажають ціленаправлено займатись спортом. Тут ми можемо запропонувати учням різні види занять за їх смаком (творчий клуб « Мальви», гурток хореографії, групи здоров’я, туристичний гурток, вишивки, малювання , макраме , психологічного тренінгу та інші) адже без психологічного комфорту не можливо забезпечити фізичне здоров’я.
  • Принцип посильності — всі засоби, що використовуються для оздоровлення певної дитини або групи дітей, повинні бути посильними за своєю структурою, так і за рівнем фізичного навантаження. Не можна силоміць оздоровити дитину тому в нашому комплексі враховані, як вікові особливості дитини так і індивідуальні.
  • Принцип обліку вікового розвитку рухів — це добір певних засобів, враховуючи вікові особливості дитини. Не можна використовувати одні і ті ж методи для різних вікових груп, потрібно врахувати всі вікові особливості дитини. Також потрібно вести облік виконання вправ не два рази на рік, а кожного місяця відмічаючи зміни в розвитку дитини.
  • Поєднання загального та спеціального впливу-цей принцип має особливе значення у дитячому віці, адже не все дитина може засвоїти на стандартних уроках чи заняттях. Тоді на допомогу дитині приходить позакласна робота, робота гуртків.
  • Принцип чергування, або розсіяного м’язового навантаження — важливий для запобігання стомлюваності у дітей. Він передбачає таке поєднання засобів впливу на дитячий організм, щоб робота одних м’язів, які здійснюють рухи, чергувалися з роботою інших, залишаючи можливість для відновлювальних процесів. Доведено, що під час розумової праці активно функціонує ліва півкуля головного мозку, а на уроці фізичної культури, головне навантаження несе права півкуля, а ліва відпочиває. Тому в нашому закладі організовано, ритмічні і фізкультурні перерви , фізкультурні паузи, проведення окремих уроків на свіжому повітрі.
  • Принцип свідомості та активності — найкращий результат досягається тоді, коли дитина активно і свідомо бере участь у заняттях по оздоровчій роботі. Тому у нас виключено метод примусу, якщо з якоїсь причини дитина не хоче сьогодні виконувати якийсь вид діяльності, вона може зайнятись чимось іншим за своїм інтересом. Особливе значення принцип свідомості та активності має для розвитку рухових навичок та поліпшення якості рухів.