"Дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад І ступеня"

Методична робота

Навчально-виховне значення праці в природі, її своєрідність

Праця в природі розглядається як один з основних методів ознайомлення дошкільників з природою. Результати численних теоретичних  та експериментальних досліджень свідчать про те, що під впливом праці розвиваються всі розумові і фізичні сили людини.

Цінність праці в природі полягає у тому, що дитина в процесі трудової діяльності взаємодіє з реальними об’єктами природи, а це створює реальні можливості для формування реалістичних уявлень про об’єкти природи, зв’язки між ними. В процесі праці діти переконливо, наочно впевнюються у зв’язку між умовами  для рослин, тварин та їх ростом, розвитком.  Під час праці мова дітей збагачується новими для них словами, враження від діяльності спонукають  до активного обміну думками, сприяють формуванню суджень на основі аналізу, порівнянь.

Праця в природі є тією діяльністю, в процесі якої оптимально здійснюються всі завдання екологічного виховання:

  • формування знань про найбільш важливі залежності в природі, доступні дошкільникам,
  • ціннісні орієнтації,
  • бажання спілкуватися з природою,
  • засвоєння правил про природокористування і формування перших навичок, що сприяють поліпшенню навколишнього середовища.

Своєрідність праці в природі полягає в тому, що це єдиний вид продуктивної праці, доступний дітям дошкільного віку.

Організація трудової діяльності дошкільнят

Праця — важливий засіб морального, економічного, трудового, естетичного виховання. Це — внутрішня потреба людини, першооснова її буття. Наукові психолого-педагогічні дослідження і педагогічна практика засвідчують: уже трирічна дитина прагне до самостій­ності, елементарної трудової діяльності. Тому і вдома, і в дошкільному закладі слід підтримувати це прагнення малюка, формуючи постійну потребу в діяльності; вихо­вувати інтерес до праці та до результатів своїх трудових дій; ознайомлювати з працею дорослих, організовувати зустрічі з представниками різних професій; залучати до різних видів трудової діяльності. Читати далі →

Організація праці дітей на ділянці дошкільного закладу у весняний період

Весна — прекрасна пора року, що дарує нам чудову нагоду долу­чити дітей до праці у природі, розширити їх природничі знання, навчити бачити красу навколишнього світу, любити та берегти його. Навесні можна здійснити з дошкільниками багато цікавої та корисної роботи на ділянці дитячого садка. За умови належної організації така робота не тільки слугуватиме джерелом позитивних емоцій у дітей, а й сприятиме їх інтелектуальному, духовному та фізичному розвитку. Читати далі →

Організація куточків природи у дошкільному закладі

Видатний чеський педагог Ян Амос Коменський вважав, що специфічним принципом відбору знань про природу для малюків є принцип енциклопедичності. Пізніше його не менш ви­датний колега Костянтин Ушинський писав, що у дошкільників необ­хідно формувати досить широке коло знань про неживу природу, рос­линний, тваринний світ, працю людей у природі. Читати далі →