місто Умань

Константин

Завдання на 2020/2021 н.р.

7r5c7yTQ

Проблема : Модернізація змісту та методів навчально – виховного процесу з метою формування гармонійної  особистості учня та вихованця шляхом підвищення рівня інноваційної та емоційно – ціннісної спрямованості діяльності педагогічного колективу.


  1.  Створення  у  закладі  атмосфери  інноваційної спрямованості навчання , розвитку та  виховання    шляхом поєднання   нових  інформаційних технологій з  національними традиціями українського народу,   як основи   формування гармонійної особистості.
  2. Виховання загальної культури учнів та вихованців шляхом компетентнісного підходу до розвитку базових якостей особистості (мовленнєвої та пізнавальної активності,  самостійності, творчої ініціативності,  тощо), навчання практичних навичок та умінь,   розвитку психічних процесів та фізичного гарту.
  3. Впровадження у роботу нових, активних та інтерактивних технологій, проектної , дослідницької, практичної діяльності, спрямованості навчального процесу на розвиток  цілісного світосприймання,  формування громадянської та  екологічної свідомості.
  4. Використання виховного потенціалу сім’ї для  активізації роботи Школи сприяння здоров’ю, підвищення рівня  моральних та етичних норм поведінки, екологічного виховання, створення комфортних умов перебування дітей у закладі.

Календарне планування

Через календарне планування сьогодні варто проводити основні специфічні види діяльності дітей, що сприяють формуванню дитячої творчості, розвитку всіх розумових процесів:

— творче конструювання (технічне — з будматеріалу, блоків, конструкторів; художнє — з паперу, картону, природного матеріалу);

— образотворча діяльність;

— художня праця;

— сюжетно – рольові ігри;

— театралізації (не рідше 1р/міс.);

— дослідницько – пошукова діяльність (щоденно);

— СХД (образотворча, художньо-мовленнєва, музична, театралізована – їх краще  і практичніше планувати по тижню).

  Читати далі →

Вихідні положеннях сучасного планування освітньої роботи

Зупинимося на деяких вихідних положеннях сучасного планування освітньої роботи з дітьми раннього та дошкільного віку:

 основою планування є та освітня програма, яка прийнята до керівництва і висуває перед педагогами конкретні завдання щодо формування особистості дошкільника;

 план має будуватися на основі блочно-тематичного підходу із врахуванням всіх дидактичних принципів: взаємозв’язку всіх розділів освітньої роботи, систематичності, послідовності, доступності, повторюваності матеріалу, диференційованого та індивідуального підходів до дітей;

 під час складання плану враховується конкретні умови (віковий склад групи, рівень розвитку дітей, умови дитсадка, напрями роботи колективу тощо); Читати далі →

Основні структурні компоненти місячного перспективного плану:

Тематика інтегрованих навчально-виховних блоків.

 По 2 комплекси ранкової гімнастики та гімнастики пробудження після сну.

 Загартувальні процедури (із зазначенням назв усіх процедур і норм (перебігу) загартування).

 Навчально-виховна робота, спрямована на розгортання сюжетно-рольової гри (до 2-3-х ігор на місяць);

 Перспективне планування організованої навчально-пізнавальної діяльності на місяць (сітка занять із зазначенням теми та програмових завдань).

 Циклограма рухливих ігор.

 Циклограма спостережень в природному та предметному довкіллі).

 Циклограма дослідницько-пошукової діяльності .

 Циклограма дидактичних ігор.

 Циклограма трудової діяльності. Читати далі →