місто Умань

Абетка харчування 

Нова робота Школи сприяння здоров’ю

Реалізація виховання освіченої, фізично та соціально здорової творчої особистості є найактуальнішою проблемою суспільства.

Серед традиційних цінностей українського народу велику увагу завжди мали фізична культура та фізична досконалість. Національний ідеал здоровя формувався системою національних традицій. Нині формування здорового способу життя можливе лише через інтеграцію знань про здоровий спосіб життя в базові дисципліни.

Для розширення і вивчення цього питання було вирішено ввести в курс Школи сприяння здоров’ю інтегрований курс «Абетка харчування», яка була розроблена колективом авторів та затверджена Міністерством освіти та науки України, 2013 р., що складається з :

 • Навчальної програми та методичних посібників для вчителів;
 • Робочі зошити та дидактичного матеріалу для учнів.

Мета курсу: формування первинних знань та навичок з основ здорового харчування як способу збереження і зміцнення здоров’я.

Основні завдання курсу

Сформування в учнів уявлення про:

 • Основи раціонального та збалансованого харчування;
 • Правила здорового харчування;
 • Режим харчування;
 • Добовий раціон харчування;
 • Практичні аспекти впливу харчування на стан здоров’я дитини;
 • Основи раціонального та збалансованого харчування;
 • Властивості окремих груп харчових продуктів та їх значення для зміцнення здоров’я;
 • Сезонне збалансоване харчування;
 • Необхідність поєднання смаку, кольору та оформлення страв;

навчити учнів

 • Аналізувати своє харчування;
 • Складати свій раціон харчування;
 • Обирати групи продуктів, корисних для здоров’я;
 • Обґрунтовано, на підставі особистої переконаності, пропагувати принципи здорового харчування;
 • Виконувати правила поведінки за столом;

Сформувати в учнів свідоме ставлення до власного здоровя та раціонального харчування як способу його збереження і зміцнення ( або як складової здорового способу життя)

Зміст програми, а також форми і методи її реалізації мають ігровий характер, що найбільше відповідає і віковим особливостям дітей молодшого шкільного віку. Забезпечує їх активну участь у процесі навчання. Завдання, які пропонуються у робочому зошиті, теж орієнтовані на творчу роботу дитини – самостійну, в групі або колективі, з батьками.

Свою роботу учні та вчителі розпочнуть з другого семестра.