місто Умань

Програма діяльності «Школи сприяння здоров’ю»

Програма діяльності «Школи сприяння здоров’ю» НВК №24

Зміст Очікувані результати
1. Організаційно – методична робота
Систематизація досвіду НВК по питанню спортивно – оздоровчої роботи Створення бази даних
Створення сприятливого морально – психологічного мікроклімату  Інтеграція питання зміцнення здоров’я  в усі чинники життя закладу
Створення фізкультурно– оздоровчого середовища  Поповнення матеріальної бази, створення нового спортивного майданчика
Вироблення цілісної єдності учнівського, педагогічного та батьківського колективів  Впровадження системи співробітництва, співпраці та партнерства
Вибір та впровадження методів та прийомів для формування здорового способу життя  Сприяння розвитку духовності, творчості, національного виховання
2. Управлінська діяльність. Робота з кадрами
Створення творчої групи Реалізація  мети та завдань ШСЗ
3. Навчально – виховна робота
Створення гуртків спортивного, туристичного, корекційного,  та оздоровчого напрямку Виховання бажання займатися спортом
Спрямування роботи усіх гуртків в НВК на забезпечення психічного та фізичного здоров»я Забезпечення  змістовного дозвілля
Впровадження в практику «Оздоровчого комплексу» Забезпечення системи оздоровчої роботи
Проведення занять спілкування Реалізація завдань особистісного розвитку кожного вихованця
Проведення тренінгів по системі « Рівний – рівному» формування здорового способу життя
Проведення свят , розваг, спортивних змагань, участь у змаганнях та конкурсах різного рівня Формування позитивного  відношення до спорту та здорового способу життя
Продовження роботи спортивного клубу «Факел» Створення єдиного спортивно — оздоровчого середовища
4. Валеологічні освіта
Проведення санітарно – просвітницької роботи серед дітей ( бесіди, диспути, лекції, уроки, заняття,  фізкультурні хвилинки, написання диктантів тощо) Збагачення  науково — практичними знанням
Випуск санітарних бюлетнів, газет, рефератів Збагачення соціального досвіду дітей
Проведення розважальних заходів, Тренування культури почуттів
 5  Моніторинг здоров’я дітей  Визначення реального стану здоров’я учнів
Паспортизація класів та груп Забезпечення фізичного комфорту кожної дитини
 6 Масові заходи , зв’язок з громадськістю Формування національної та особистої гідності
7 Робота з батьками Створення спільної системи впливу на дитину, як особистість
 8 Новаторство  та обмін досвідом Впровадження новітніх ідей у систему  роботи НВК
9 Пропаганда здорового способу життя Вироблення стійкого протистояння шкідливим звичкам, бажання допомогти у збереженні здоров’я іншим
 10 Участь у конкурсах, семінарах, семінарах — тренінгах Спрямованість ШСЗ на відкритий діалог з іншими структурами, прийняття чужого досвіду.

Заходи по запобіганню захворюваності

Зміст роботи Час виконання Відповідальні

Профілактична робота

1. Провести проф. огляд дітей (поглиблений) Один раз на рік м\с, лікар
2. Проводити виборочні проф огляди учнів Двічі на тиждень м\с, лікар
3. Своєчасно ізолювати дітей з підозрою на соматичні та інфекційні захворювання Постійно м\с, лікар
4. Своєчасно проводити щеплення Згідно з планом м\с, лікар
5. Проводити ранкову гімнастику на свіжому повітрі Постійно Вчитель ф \ к , вихователі
6. Вживання соків і чаїв Згідно з планом М \ с кухня
7. Проводити за гартувальні заходи Постійно м\с, вихователі, вчителі
8. Проводити диспансеризацію дітей за участю фахівців Постійно м\с, лікар
9. Полоскання горла Постійно м\с, вихователі
10. Водно – сольовий метод загартування Постійно м\с, вихователі
11. Аромотерапія
Використання сольових ламп
Згідно з планом м\с, вихователі
вчитель фізичної культури
12. Йодо терапія Згідно з планом м\с, вихователі
13. Точковий масаж, пальчиковий масаж Постійно м\с, вихователі
14. Гімнастика пробудження Постійно м\с, вихователі
15. Фізкульт хвилинки, фізкульт паузи Постійно Учителі, вихователі
16. Гурток « Ясні оченята» Згідно з планом Учитель ф\ к
17. Корекційна робота Згідно з планом Учитель ф\ к
18. Здійснювати контроль за санітарним станом приміщень НВК Постійно м\с, лікар
19. Здійснювати контроль за харчуванням дітей Постійно м\с, лікар
20. Проводити інструктаж з профілактики захворювань За планом м\с, лікар, директор
21. Стежити за роботою гуртків, спорт. Клубів Постійно Директор, завуч
22. Здійснювати контроль за фізичним вихованням дітей Постійно Директор, завуч
23. У разі виявлення інфекційних захворювань дотримуватись санітарних правил і проводити протиепідемічні заходи Постійно Лікар, м\ с, директор
24. Введення в роботу елементів хортингу За планом Учитель ф\ к
25. Турпоходи За планом Учителі, вихователі
26. Спортивні свята
Проводити дні здоров’я
За планом Учителі, вихователі
27. Заняття з фізичної культури За планом Учителі, вихователі
28. Фестиваль Дитячої творчості Раз на рік

Лікувальна робота

1. Проводити обстеження на гельмінти Двічі на рік м\ с , лікар
2. Виявляти інфікованих дітей, здійснювати їх лікування За наявності м\ с , лікар
3. Проводити аналіз захворюваності дітей Щомісяця м\ с , лікар
4. Своєчасно консультувати дітей у фахівців У разі потреби м\ с
5. Проводити санацію ротової порожнини Два рази на рік Лікар стоматолог
6. Брати кров на аналіз За планом м\ с , лікар

Протиепідемічні заходи

1. Виконувати план профілактичних щеплень Щомісяця м\ с , лікар
2. Вести контроль за своєчасним проходженням медичних оглядів педагогів і обслуговуючого персоналу Постійно м\ с , лікар
3. Вести контроль та аналіз інфекційних захворювань постійно м\ с , лікар
4. Проводити огляд учнів та працівників закладу постійно м\ с , лікар
5. Проводити протигрипозні заходи За показниками м\ с , лікар, директор

Санітарно гігієнічна робота

1. Вести контроль за санітарним станом приміщень навчального закладу та харчоблоком Постійно Директор , м\ с
2. Розміщати в батьківських куточках матеріали з гігієнічних питань Постійно м\ с вихователі вчителі
3. Проводити санмінімуми За планом м\с лікар
4. Дотримувати санітарно – гігієнічний режим Постійно м\с лікар

Санітарно – освітня робота

1. Проводити співбесіди з батьками з підвищення санітарно – гігієнічних знань Постійно м\с лікар
2. Випускати « Сан бюлетень» з різної тематики Постійно м\с лікар
3. Інформувати батьків про результати обстежень Постійно м\с лікар
4. Проводити індивідуальні бесіди з батьками Постійно м\с лікар